De beste versie van jezelf worden… Dit onderwerp is al veel besproken; er zijn veel boeken over geschreven en op internet kan je er veel over vinden. Wat ik vaak mis is de ‘Jip en Janneke taal’; er wordt bijvoorbeeld gesproken over het belang van meditatie maar als het alleen maar blijft bij een melding dan heeft zoiets zo weinig impact. Ook uitspraken zoals ‘in je kracht gaan staan’ of ‘worden wie je werkelijk bent’ waren voor mij altijd van die gevleugelde uitspraken waar ik geen kant mee op kon. Loze uitspraken vond ik het want ik begreep de essentie ervan niet. Het frustreerde me hoe dit altijd op een ‘zedige’ manier te pas en te onpas door mensen gebruikt werd die zichzelf op hogere treden op de (spirituele) ladder zagen staan en meewarig neerkeken op mensen ‘die nog niet zover waren’. Ik vond het een veroordeling; een bloem in de knop veroordeel je tenslotte ook niet omdat hij nog niet in bloei is. Goed, gaandeweg heb ik een visie ontwikkeld over de bedoeling van deze uitspraken. Om discussies over ‘wat is waarheid’ te voorkomen even dit; in de navolgende tekst schrijf ik mijn overtuigingen, het zijn mijn waarheden en ‘wetenschap’ en het staat uiteraard iedereen vrij daar anders over te denken. Maar het zijn de ervaringen die ik ermee heb waardoor ik tot die overtuiging ben gekomen. In 1 van mijn vorige blogs schreef ik over ‘trillingen en frequenties’ en daar heeft het allemaal mee te maken. De wetenschap is erover uit dat alles uit trillingen bestaat; de stoel waar je op zit, het water wat je drinkt, de woorden die je spreekt en de gedachten die je hebt. Frequenties kan je voor ons menselijke begrip zien als getallen; op een manier zoals bijvoorbeeld dat musicstation SkyRadio te vinden is op de frequentie 101 FM.  Zo zijn er ook andere ‘stations’ te vinden op andere frequenties. Met stations bedoel ik hier; materie, ervaringen, gedachten etc. Even kort een stukje scheikunde om mee te kunnen met de rest van dit blog; materie bestaat uit moleculen en die zijn ontstaan door bindingen van atomen. De hoogte van frequenties hangt samen met de snelheid waarmee elektronen binnen een atoom om de atoomkern draaien. Eigenlijk een miniatuur opstelling van de aarde binnen het universum en het universum binnen het multiversum etc. De vorm waarin de materie voor onze zintuigen waarneembaar wordt is afhankelijk van de snelheid waarmee de elektronen om de atoomkern draaien. Je kan het zien als een velg van het wiel van een auto; als deze stilstaat zie je er gaten in. Draait het wiel dan zie je een massieve schijf en zou je zweren dat er geen (zwarte) gaten, ofwel lege ruimte, in zaten. Kwestie van perceptie dus. Daarnaast heeft het ‘Double split experiment’ van wetenschapper Thomas Young aangetoond dat materie zich of als deeltje of als golf gedraagt en dat waarneming, of dat nu ogen zijn, een camera of meetapparatuur, invloed heeft op dat gedrag. Zelfs zodanig dat bepaalde materie verandert/verdwijnt zodra het geobserveerd wordt. (Deze video legt dit beeldend uit.) Dat betekent dat de realiteit die wij  waarnemen blijkbaar niet volledig/compleet is… Er is dus een bepaalde bandbreedte van frequenties waartussen wij dingen kunnen observeren, ervaren, zien, voelen. En dit is daarom naar schatting maar een klein deel van alles wat er te observeren en te ervaren is. Ons zien/ervaren is dus maar erg beperkt ten opzichte van de mogelijkheden die er zijn doordat ons waarnemingsvermogen blijkbaar slechts beperkt is. Daarnaast spelen de beperkingen van onze zintuigen samen met ons IQ enerzijds en de beperkte mogelijkheden van de meetapparatuur die wij hiervoor ter beschikking hebben anderzijds, een essentiële rol. Ook al denken wij zeer ‘geavanceerd’ te zijn hierin; onze apparatuur kan nooit geavanceerder zijn dan gedachtegang/IQ van de makers ervan. Daarnaast weten we nu dat, zodra er ‘gemeten’ wordt, dit altijd slechts een beperkte weergave is van ‘Al wat is’. Dus daarom de haakjes bij ‘wetenschap’ in het onderwerp van dit blog….. 🙂 want wat weten we nu eigenlijk helemaal? (Mocht je meer willen weten over kwantumfysica dan is de film “What the bleep do we know”, wetenschappelijk onderbouwd, een aanrader. Klik hier voor de Nederlandse trailer).   De roze zebra Kijkend naar de hallucinaties van geestverruimende middelen; je kan een stoel voor een roze zebra aanzien als je gebruiker bent. Je mind weet dat het ‘niet de waarheid’ is omdat je ervaring is dat er doorgaans geen roze zebra in je kamer te vinden is. Maar als je opgegroeid zou zijn in de frequentie van deze middellen dan zou je niet meer opkijken van die roze zebra in je kamer omdat dit past binnen jouw ervaringen, waar je geloof aan bent gaan hechten. Zo zijn er veel mensen die binnen allerlei frequenties zijn opgegroeid en dus ervaringen hebben die voor hen waarheid zijn geworden. Kijk naar religies; waarom is de één overtuigd dat Jezus de Waarheid is en de ander Mohammed of Boedha? Voor weer een ander is dat hij of zij zelf omdat zij ervan overtuigd zijn dat er niemand buiten henzelf de waarheid is. Is het niet zo dat we onnodige discussies en zelfs oorlogen voeren maar dat we, als we dieper zouden kijken, zouden inzien dat we allemaal geloven in dezelfde waarheid en/of dat er zelfs mogelijk meerdere waarheden zijn, zoals de stelling dat er ook meerdere universa zijn? Wij kunnen niet buiten ons eigen universum (c.q. waarheid) kijken maar dat wil niet zeggen dat er niet meerdere universa (waarheden) zíjn tenslotte. We hebben alleen de capaciteiten nog niet en moeten dus concluderen dat onze wetenschappers helaas erg beperkt zijn in hun onderzoeken naar ‘de waarheid’. Het accepteren van elkaars verschillen die er nu eenmaal zijn én blijven zou zoveel problemen oplossen. We kunnen elkaar tenslotte toch niet veranderen, slechts inspireren. Terug naar de frequenties/trillingen; hoge trillingen hebben alles te maken met vreugde, blijdschap, gezondheid, overvloed, geluk, liefde, dingen waar iedereen naar op zoek is. Lage trillingen vertegenwoordigen het tegenovergestelde; angst, ruzie, onvrede, ziekte, gebrek, oorlog etc. De woorden die je zegt, de gedachten die we hebben, hebben allemaal invloed op onze omgeving en dus op onze eigen ervaringen. (Het werk van Dr. Emoto over het effect van woorden/intenties is wereldbekend geworden, zie deze video). Veel uitingen van een lage frequentie zijn gebaseerd op ‘angst’ in de breedste zin van het woord, want wat we allemaal in meer of mindere mate tegenkomen bij onszelf of anderen is; Jaloezie-> of dat nou in de liefde is (verlatingsangst) of betrekking heeft op andermans bezittingen (angst voor tekorten) Roddel -> de behoefte om negatief te spreken over anderen komt doordat je jezelf daarna beter voelt en je dus voelt stijgen in je zelfbeeld. Met andere woorden; dit komt voort uit een laag zelfbeeld. Heb je een gezond zelfbeeld dan valt de behoefte om te roddelen weg. Laag zelfbeeld-> men accepteert zichzelf niet, gebaseerd op angst niet geaccepteerd te worden. Pleasen-> je voelt je niet geaccepteerd en gaat over je grenzen in de hoop daardoor geaccepteerd te worden. De oorzaak is een laag zelfbeeld. Hebzucht-> angst voor tekorten Machtmisbruik-> dit komt voor in gezinnen (de ‘baas’ in huis), binnen bedrijven (managers/directeuren) en binnen naties (regeringsleiders/dictators). De drijvende kracht is vaak geld; men wil meer geld denkend daarmee meer macht te hebben. Maar eigenlijk is het een zielig hoopje mens dat met veel vertoon laat zien dat hij/zij een grote angst heeft voor (gezichts)verlies of voor tekorten omdat het overtuigd is geld/aanzien nodig te hebben omdat het twijfelt aan eigen capaciteiten (= laag zelfbeeld). Ze hebben anderen, aandacht en geld nodig om dit te verdoezelen. Staan ze ‘in hun kracht’ (daar heb je die gevleugelde uitspraak) en ontdekken ze via hun hart waarvoor zij geboren zijn, welke taak zij werkelijk hebben dan zullen ze vol schaamte inzien hoe dat ze uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Want alles wat gebaseerd is op en opgebouwd is vanuit die lage frequentie heeft een korte houdbaarheid. Ook al lijkt het voor de buitenwereld soms niet zo … niemand weet wat deze mensen werkelijk tegenkomen in hun dagelijks leven, wat er speelt binnenin of als ze hun ogen voor altijd sluiten. Mijn overtuiging is namelijk dat na je dood je bewustzijn niet stopt, dus wat je in je leven hebt gedaan of juist niet hebt gedaan, neem je mee na je dood en overzie je de consequenties van je daden. De hel en hemel creëer je dus zelf door je vrije wil, die we tot op zekere hoogte hebben. De oorzaak is niet iets wat je buiten jezelf moet zoeken, daarom is een schoon geweten zo bevrijdend omdat je weet dat je geen angst hoeft te hebben voor wat dan ook. Iemand, maar ook jezelf, vergeven werkt overigens op dezelfde manier. Je hart volgen   Maar.. hoe kom je bij dat hart… Hoe maken we die relatief korte reis van het verstand naar het hart. Bij mij kwam dat door het doorlopen van een persoonlijke crisis en voor veel mensen geldt helaas hetzelfde om de alarmbellen te laten rinkelen zodat je op het pad komt dat voor jou is uitgestippeld en taken/omstandigheden tegenkomt waar jij blij van wordt! Dat geldt niet als je intuïtie van nature al goed ontwikkeld is, maar dat is bij de meesten van ons niet het geval. Het heeft alles te maken met het overwinnen van je angsten en die heeft iedereen, echt iedereen anders liep je hier niet rond. Je intuïtie ontwikkelen heeft tijd nodig en het achterlaten van angsten gaat tenslotte ook niet van de één op de andere dag. Het vergt een vergroting van je bewustzijn waardoor je betere keuzes kan maken waar je vervolgens gelukkig(er) van wordt. Je doet dit door je te richten op hogere frequenties en dat kan je doen door jezelf als belangrijkste persoon te zien; zoals de atoomkern in een atoom ben jij de ‘kern’ van jouw persoonlijke universum, jouw toneelspel. Alle ‘tegenspelers’ die je tegenkomt in je universum zou je kunnen zien als helpers die jou op weg helpen naar hogere frequenties, dus ja, ook die vervelende collega die dagelijks op jouw rode knoppen drukt. En die buurman die letterlijk over je grenzen gaat. Of jouw kinderen die je af en toe achter het behang kan plakken. Om maar niet te spreken over je levenspartner … Niet voor niets is er ook de uitspraak; ‘je beste leermeester is degene met wie je samenleeft’. Het gaat erom wat hun handelen/uitspraken met je doen en hoe je erop reageert. Laat jij jouw ego de baas spelen of kan je inmiddels op een afstandje bekijken wat de bedoeling is van de interactie met andere mensen of situaties. Daarin zitten namelijk jouw eventuele angsten besloten waaraan je vervolgens kan gaan werken…. en ja, hoe blijf je dan rustig als blijkt dat je baas ook deze maand je overuren weer niet heeft uitbetaald of je partner voor de zoveelste keer zonder duidelijke reden jullie avondje uit afzegt. ‘Ach, komt wel goed schatje’ gaat op de lange duur niet werken want je laat mensen over je grenzen gaan. Dan is duidelijkheid de enige weg en ja, dan vallen er soms flinke spaanders die je een andere afslag aanwijzen. De vraag is dan of je van je gebaande pad af durft te wijken.

‘Mooie dingen gebeuren als je al het negatieve durft los te laten’

Hoe confronterend het ook is en moedeloos je soms van deze mensen wordt, ze komen op je pad omdat jouw frequentie heeft aangegeven dat je nog iets te leren hebt. Het werkt als magnetisme;  jouw frequentie trekt een frequentie aan die de trilling van een angstgebied in jou kan verhogen en daarmee elimineren. Het is een uitgekiend mechanisme; je trekt dus ook een partner aan die jou op die bepaalde gebieden ‘helpt’. Niet voor niets denken we wel eens; ‘hoe is het mogelijk dat zíj elkaar zijn tegengekomen, past perfect!’ Of juist het omgekeerde en als we ‘uitgeleerd’ zijn dan voelen we soms dat ‘de koek op is’ en daarom zien we nu zoveel scheidingen. De grootste oorzaak is denk ik dat we tegenwoordig bewuster in het leven staan dan onze voorouders die meer belang hechtten aan de mening van de buitenwereld en bijvoorbeeld religieuze leiders en zich daarom gemakkelijker aanpasten aan de algemeen geldende normen en waarden. Wij zien onze eigen verantwoordelijkheid voor ons leven en geluk in en nemen die ook steeds meer maar hebben daardoor ook meer behoefte aan persoonlijke groei. Met die persoonlijke groei zijn we vervolgens in staat anderen met onze inzichten te helpen om ook hun frequentie te verhogen zodat ook zij ‘in hun kracht komen te staan’ (hey, daar hebben we de tweede gevleugelde uitspraak) waardoor de olievlek zich letterlijk uitbreidt en er steeds meer geluk en vrede ons ten deel zal vallen. Jezelf op de eerste plek zetten c.q. je hart volgen is dus geen egoïsme maar een ultieme daad ten behoeve van het geluk van de hele mensheid! Maar goed, dat betekent vaak het durven opgeven van zekerheden… Scheidingen hebben als doel ruimte te creëren om andere angsten onder ogen te komen en deze te overwinnen. Soms is dat door (tijdelijk) alleen te zijn of door een relatie aan te gaan met een nieuwe partner waarmee je andere aspecten mag gaan uitwerken. Als je op die manier tegen scheidingen aankijkt kan je dat veel milder stemmen. Je gaat inzien dat de eventuele kinderen die erbij betrokken zijn, óók lessen meekrijgen en dus óók hun angsten onder ogen zullen komen. Daarvoor willen we ze graag behoeden, menselijk gezien kunnen we ook bijna niet anders want het is ons vlees en bloed, maar dit hadden we ons dan moeten realiseren voordat we ze op de wereld zetten 🙂 . Want ‘angsten overwinnen’ zal ook voor hen één van de belangrijkste taken hier op aarde zijn. Voor de één is dat vroeger in zijn/haar leven dan voor de ander, daar kunnen wij geen oordeel over hebben omdat we geen inzicht hebben in het pad dat ze te volgen hebben.

Daarom is je hart volgen zo belangrijk; of dat nou een baan is die niet bij je past waarin je blijft hangen of wanneer je bij een partner blijft waar je je niet happy bij voelt, het zal je ongelukkig of in het ergste geval ziek maken als je niet je hart volgt. Je kan je afvragen waarom we in deze tijd zoveel meer zieken zien dan in de vorige eeuw, we raken intussen steeds verder weg van ons hart door stress, werk en sociale druk. Volgens de statistieken krijgt één op de 3 mensen kanker, in de komende jaren wordt dit geschat op 1 op de 2. Dat gevolg past tenslotte binnen de lagere frequenties c.q. de situatie waarin we ons begeven; het houdt ons in de onvermijdelijke vicieuze cirkel die langzamerhand verandert in een neerwaartse spiraal.

Als je tegen je gevoel in gaat door vast te houden aan ‘zekerheden’ door bijvoorbeeld te kiezen om te blijven in een ongezonde situatie vanwege bijvoorbeeld kinderen (zie hierin de angst om pijn te doen), worden ze belet in het leren van hun levenslessen. En worden ze beperkt in het ervaren waardoor ze via andere, vaak lastigere, wegen zoals ‘een pijnlijke scheiding op een ander niveau’ hun les zullen moeten leren om verder te komen in het leven. Ze zullen het hoe dan ook moeten ervaren en hoe langer de les wordt uitgesteld hoe moeilijker de gerelateerde angst te overwinnen valt. Dit gegeven kan een troost zal zijn voor het verdriet dat gepaard gaat met de vele scheidingen die er in onze tijd aan de orde zijn. Zie in dat de lessen die erin schuilen uiteindelijk altijd ten goede komen aan de persoon in kwestie en zo ook aan de betrokkenen ook al lijkt dat in eerste instantie niet het geval. Het zijn groeipijnen. Voor alle duidelijkheid; het is absoluut niet de bedoeling scheiden te promoten. Het gaat hierbij uitsluitend om een situatie die jou blijvend ongelukkig maakt ondanks al je pogingen om het tij te keren.  Religie Om even op religies terug te komen in deze context van frequenties; velen vragen zich af waarom de kruisiging van Jezus nodig was. ‘Hij stierf voor onze zonden’ zegt men, een statisch gegeven dus en daar moet je het dan maar mee doen. Met ‘zonden’ worden echter geen ‘fouten’ bedoeld maar alles waarbij je niet je hart hebt gevolgd dus je ‘verder van God afhoudt’. (let wel; ‘God’ staat niet voor die oordelende man met de baard maar een energie die de Hoogste Frequentie vertegenwoordigt, namelijk liefde, en alles waar jij gelukkig van wordt). Met andere woorden; zonden hebben te maken met bewust of onbewust kiezen voor lagere frequenties waardoor je jezelf afsluit voor hogere frequenties en daarmee verhindert dat je steeds meer ‘de beste versie jezelf wordt’. Uitstel van de te leren lessen die de mensheid had, dus op collectief niveau ruim 2000 jaar geleden, zou de ondergang van de mensheid hebben betekend. De mensheid bevond zich destijds op een dieptepunt (lage frequentie), net zoals dat op dit moment aan de orde is; we kunnen, net als toen, bijna niet verder van onze Bron/Hoogste Frequentie verwijderd zijn dan nu het geval is. Er ontstond destijds daarom de noodzaak om de Hoogste Frequentie (God) met de lage frequentie (mensheid) te verbinden om erger te voorkomen. Het gevolg zou een soort knetterende, alles vernietigende ontlading/explosie zijn net zoals op kleinere schaal het geval is bij elektrische ontlading bij de bliksem. (Zou dit opnieuw een soort Big Bang kunnen zijn geweest? Tenslotte heeft alles een cyclus). Er moest ‘een pijnlijke scheiding op een hoger niveau’ komen om ons voor ernstigere lessen, c.q. onze eigen gecreëerde hel, te behoeden. En daar was een ‘omvormer’ voor nodig in de vorm van een menselijk/Goddelijke bemiddelaar die deze verbinding mogelijk maakte. Een onvermijdelijke gebeurtenis om ons voor erger te behoeden.

Trailer film ‘Son of God’

De uitspraak van Bram Moerland; ‘niemand hoeft te sterven voor mijn zonden’ is iets wat snel geaccepteerd wordt als je zaken oppervlakkig bekijkt, dit ontkennen is zijn bestaan ontkennen en ook dat kan uiteraard een waarheid zijn. Maar wie dieper durft te kijken zal de alles onthullende symboliek die erachter schuilgaat erin ontdekken.  Samengevat zou je kunnen zeggen; nadat we onze angsten achter ons hebben gelaten, groeien we naar hogere frequenties en worden we de beste versie van onszelf. Dan pas zijn we in staat ons dienstbaar op te stellen ten opzichte van de mensheid en ontvouwt er voor onze ogen de wereld die we wensen.  

Liefdevol dienstbaar zijn

is waar we het gelukkigst van worden en ons uiteindelijke doel

Wetenschap Het is zaak dat zoveel mogelijk mensen zich richten op de hogere frequentie dus het is van belang om bovenstaand verhaal duidelijk te maken aan mensen. Dat men inziet dat het van belang is om de kennis van frequenties te verspreiden zodat het voor iedereen te begrijpen is dat je alles kan aantrekken wat je wilt mits het niet op angst zoals hebzucht gebaseerd is. De wetenschap verdiept zich gelukkig meer en meer in frequenties want het past bij onze groei, onze evolutie. De wetenschap gaat echter ook uit van de Big Bang, de evolutietheorie, maar is die niet te verenigen met het scheppingsverhaal? Men heeft kennis van het elektrisch en magnetisch veld, van kwantumfysica maar wat was de drijvende kracht achter de oorzaak van de Big Bang? Met andere woorden; op welk punt ontstond er die beweging die uiteindelijk deze klap veroorzaakte? Dus welke factor was de initiator? Daar is vooralsnog geen wetenschappelijke verklaring voor en kan dus  geen enkele wetenschapper daar antwoord op geven. Zo wél, dan ben ik erg benieuwd naar hún versie van ‘de waarheid‘… Klik op onderstaande afbeelding voor een wetenschappelijk onderbouwde visie hierop van Heart Math Institute. Door je bewust te richten op hogere frequenties dus het positieve in heel je houding, je woorden, je gedrag kruisen er mensen en ervaringen je pad die resoneren met die frequentie en die je daarmee verder op weg helpen. Door bewust afstand te doen van alles wat jou niet meer dient, verhoog je je frequentie want je kiest voor groei. Door te kiezen voor mensen die jou inspireren, verhoog je je frequentie, want je keert je bewust af van mensen waar je niets (meer) mee deelt. Door verslavingen achter je te laten, verhoog je je frequentie, want je stelt je er niet meer afhankelijk van op. Door bewust producten te kiezen en voedsel te eten waar geen leed aan kleeft, verhoog je je frequentie; je hongert slopende en ziekmakende industrie letterlijk uit. Door je hoofd leeg te maken zoals een boswandeling maken of mediteren, verhoog je je frequentie; je stelt je namelijk open voor nieuwe, heldere inzichten. Door woorden uit te spreken die niets oordelend in zich dragen, verhoog je je frequentie; een negatief oordeel zegt namelijk iets over jou(w belevingswereld) en dus iets over je frequentie. Alles wat we in ons leven tegenkomen en waar we een negatief oordeel over hebben, daar hebben we vaak nog iets mee uit te werken. Op een gegeven moment merk je dat je alleen nog zoveel mogelijk in waarheid wilt leven en spreken, je kán niet meer anders want al het andere het past niet meer bij je wat anderen er ook van mogen vinden. Je weet dan inmiddels dat als je dat niet doet je jezelf tegenkomt. Hoe hoger je frequentie qua levenshouding namelijk, hoe heftiger de lagere frequenties invloed hebben op je leven als je ze toelaat. Ze komen gelukkig ook steeds minder op je pad omdat het niet meer resoneert met jouw hogere trilling, dus wordt je leven een stuk lichter! Je doet ook niet langer iets om anderen uitsluitend te pleasen ten koste van jezelf. Je weet dat je dan in een web dreigt te raken waar je niet meer uit komt. De keerzijde is; je raakt mensen om je heen kwijt omdat zij jouw waarheid niet kunnen handlen en je niet recht in je ogen durven kijken want de waarheid is vaak best confronterend. Maar er komen gelukkig ook weer andere mooie ervaringen en leuke mensen voor in de plaats die bij jouw ‘nieuwe ik’ passen! Richt je daarom op het positieve en je richt je stapje bij stapje op jouw levensdoel. Hoe meer je dat doet, hoe eerder dat levensdoel duidelijk voor je wordt en hoe meer vervulling en blijdschap je zal ondervinden. Voor mij is dat industriële hennep de wereld in helpen, op alle mogelijke gebieden; als kleding, in de bouw, als voedingssupplement etc. De hennepplant heeft evenals de (Damascus) roos en lavendel (type ‘fine’, afkomstig van velden boven de 800 meter) de hoogste frequentie in de plantenwereld (kijk hier voor meer info). Deze 3 planten gebruik ik, naast andere hoogfrequente ingrediënten, om deze reden dan ook altijd in mijn balsems. Hennep is bijvoorbeeld als enige plant in staat om zeer sterk vervuilde grond te reinigen. Hennepplanten worden bijvoorbeeld toegepast in Chernobyl, een gebied waar de grond na de nucleaire ramp onbruikbaar is geworden, om de radioactieve grond weer geschikt te maken voor het verbouwen van gewassen. Hieronder vertelt Dr. Masaru Emoto hoe hennep als oplossing voor Fukushima zou kunnen dienen. Klik hiervoor op de afbeelding. Hennep wordt al eeuwenlang ingezet vanwege de gezondheid bevorderende eigenschappen voor zowel mens, dier als de aarde zelf. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan liefdevol dienstbaar zijn ten behoeve van de mensheid om uiteindelijk de beste versie van mezelf te worden. Ik word er elke dag weer heel blij van en anderen samen met mij! Hennepproducten Mocht je je ook willen richten op hogere frequenties, kies dan ook eens voor producten van hennep die andere, vervuilende producten vervangen zoals; hennep isolatie (in plaats van glaswol waarvoor 1300 graden nodig is om het te produceren) – kies voor hennepkleding in plaats van katoen (geen pesticide, 90% minder water en 4x meer opbrengst, geen bleekmiddelen nodig, katoenplukken wordt vaak door kinderen gedaan). Check voor sportkleding de site van Iron Roots. Voer de code GREENCALLS10 in voor 10% korting. – eet dagelijks hennep producten, hennep(zaad)olie en/of hennepzaad voor de uitgebalanceerde verhouding omega 3 en 6 (zuurstofmagneten voor gezonde cellen) en vele andere werkzame stoffen zodat je geen middelen hoeft te gebruiken die symptomen bestrijden in plaats van het aanpakken van de oorzaak.   

‘BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD!’

(Mahatma Gandhi)