Onze visie

...en missie

De wereld is aan het veranderen, mensen worden bewuster, krijgen andere behoeften, de crisis vraagt om creatieve oplossingen waardoor vele markten verdwijnen waar andere weer ontstaan. De tendens is dat veel mensen terug naar de natuur willen, men wil gezonder voedsel en dito leefklimaat, eerlijke en pure producten, men wil vrij en onafhankelijk zijn. Er wordt steeds kritischer gekeken naar E-nummers op onze voedingsmiddelen, medicijngebruik, vaccinaties, benzineverbruik, accijnzen, straling, energierekeningen etc.
Daarnaast komen veel mensen door de hoge werkdruk en de vele ontslagen in psychische nood waardoor lichamelijk klachten ontstaan. Er zal dus in de toekomst veel behoefte zijn aan hulpverleners en wellness gerelateerde producten en diensten. Veel burgers worden wakker en gaan samen kijken hoe ze zich kunnen ontketenen van de oude systemen die op een gegeven moment niet meer zullen gaan werken, in veel gevallen zelfs zullen gaan tegenwerken om uiteindelijk om te vallen.
Dit vraagt om een andere kijk op de economie, of beter gezegd, de economie vraagt om een nieuwe aanpak doordat de vraag en dus aanbod zal veranderen. De nieuwe markten die gepaard gaan met de nieuwe systemen zullen het in het begin niet gemakkelijk hebben omdat ze door onwetendheid tegen weerstand en scepsis aanlopen.

(Mocht je overigens de wetenschappelijke onderbouwing willen weten van bovenstaande motto, lees dan de (één na laatste alinea van) deze link, door het fenomeen zelf te testen gaat er een wereld voor je open als je bedenkt wat dit voor je gezondheid kan betekenen.)

‘Change your thoughts and you will change the world…’

GreenCalls heeft zich als doel gesteld consumenten en scholen bewust te maken van deze veranderende economie, die een bewuste life-style vraagt en dito mindset.
Deze opkomende verandering in leefstijl én denken heeft een ander (koop)gedrag als gevolg. Bedrijven zullen op deze verandering in de vraag van de klant moeten inspelen, simpelweg omdat er steeds minder vraag zal zijn naar producten die niet meer aan de huidige en toekomstige eisen van de consument voldoen. Op deze manier stimuleren wij de verkoop van bedrijven die MVO ondersteune

“Our planet is in urgent need of GREEN (Wake-Up) CALLS!”