Hennep als potentiële redder van het regenwoud

Volgens cijfers van het Wereld Natuur Fonds verdwijnen er 36 voetbalvelden regenwoud per minuut! Per dag komt dit neer op astronomische getallen: 52.000 voetbalvelden, oftewel 26.000 hectare bos. Een miljoen hectare per jaar. En dat al decennia lang. Het bos vangt CO2 op, voorkomt erosie, heeft invloed op het klimaat én zorgt voor de biodiversiteit. Eenmaal gekapt regenwoud heeft 120 jaar nodig om te herstellen, áls we het ongemoeid haar gang zouden laten gaan. Met de huidige kapsnelheid is de rest van de regenwouden mogelijk rond het jaar 2050 verdwenen. Het behoud van het regenwoud is van levensbelang voor onze zuurstofvoorziening, voor CO2 opname, afkoeling van de aarde, plant medicijnen en het in stand houden van unieke diersoorten.

Hennep kan voor wat betreft het beperken van de schade, qua sterk verminderde CO2 opname door boskap, een grote hulp zijn; het is na bamboe het meest snelgroeiend gewas en een hectare hennep neemt 4 x meer CO2 op dan een bos van dezelfde afmeting…. 

Biologen geven aan dat mogelijk meer dan 50.000 diersoorten per jaar uitsterven door het kappen van regenwouden. Meer dan de helft van alle regenwouden op aarde is in de afgelopen 50 jaar verdwenen door toedoen van de mens. Gekapt regenwoud groeit niet snel meer terug omdat de bodem onvruchtbaar is. Ook als het bos uiteindelijk wel terug groeit, zal het nooit meer zo’n soortenrijkdom kennen als voorheen, zelfs al worden er inheemse bomen geplant, en inheemse soorten worden teruggebracht.

GreenCalls heeft de organisatie Adopteer Regenwoud toegezegd minstens 96 m2 regenwoud per jaar de adopteren. Hieronder zie je hoeveel m2 wij tot nu toe hebben geadopteerd.

Soya, voor onze vleesconsumptie

Om met de deur in huis te vallen: 82% van de kinderen die in hongersnood verkeren leven in landen waar veevoer verbouwd wordt … voor onze bovenmatige vleesconsumptie…(!)

Veel oorspronkelijk tropisch regenwoud in Zuid-Amerika wordt geveld om er vee te weiden en om er grootschalig soja te verbouwen. De sojateelt in Zuid-Amerika is vooral sinds 1995 opgekomen. De Braziliaanse soja-industrie vertegenwoordigt nu een jaarlijkse exportwaarde van rond 20 miljard dollar. Brazilië is nu de tweede soja-exporteur ter wereld. De gevolgen zijn enorm: de soja-teelt veroorzaakt ernstige sociale en milieuproblemen als werkloosheid en verminderde voedselzekerheid omdat daardoor kleinschalige lokale landbouwstructuren verloren gaan. Door de sojateelt zijn landonteigeningen, aantastingen van natuurreservaten, ontbossingen, erosie en watervervuiling door landbouwchemicaliën aan de orde van de dag.

Het kleine Nederland is de grootste importeur van Braziliaanse soja ter wereld. De totale Nederlandse soja-invoer wordt voor meer dan 90% verwerkt tot veevoer. Nederland heeft voor de productie van veevoer voor haar eigen veestapel elders in de wereld viermaal haar eigen landbouwareaal nodig. Met dit alles draagt de Nederlandse landbouw sterk bij aan de teloorgang van het tropisch regenwoud. De Nederlandse landbouw is voorts uiterst verkwistend, dieronvriendelijk en vervuilend. Miljoenen dieren leven er zeer dicht opeen in stallen die eerder doen denken aan fabriekshallen, terwijl de uitstoot aan fosfaten, ammoniak en fijnstof tot de hoogste in Europa behoren. In de Nederlandse vee-industrie wordt aan de dieren preventief vijf maal meer antibiotica toegediend dan waar ook elders in Europa. De vee-industrie – melkveehouderij en vleesproductie – is één van de grootste veroorzakers van milieuvervuiling en broeikasgassen.

De rundvleesproductie op ontboste weidegronden heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste ontbosser in het Amazone-gebied. Brazilië is ’s werelds grootste rundvleesexporteur. Het verdwijnen van het tropische woud is dus indirect een bedreiging voor de mensheid. De uitgestrekte bossen beïnvloeden het klimaat en vormen daarnaast een bron van medicijnen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een fragment uit het programma ‘De Wereld Draait Door’ waarin belangrijke punten besproken worden uit de veelbesproken documentaire ‘Cowspiracy’ (a must see). Een visie waar we geheel achter kunnen staan:

Consequenties

Wat als door de klimaatveranderingen door de bomenkap het broeikaseffect verder toeneemt? Wat gebeurt er als daardoor de polen gaan smelten? Dat heeft invloed op de stromingen van de oceanen waardoor de door ons ontstane plastic eilanden mogelijk in beweging komen en wellicht hun koers richting land zetten. Moeten we wachten totdat we overspoeld worden door tsunami’s van onze eigen rommel? Hennepplastic kan hierin dé oplossing bieden. Overigens is alles waarvoor we het hout van het regenwoud nodig zouden hebben, te vervangen door hennep. De opbrengst is ook nog vele malen hoger: hennep heeft 4x minder bos nodig en kan 3x per jaar geoogst worden in tegenstelling tot een boom die 20-30 jaar nodig heeft om ‘kaprijp’ te worden. Hennep is daarnaast een betrouwbare voedingsbron; de plant kan vanwege het lange wortelstelsel ook prima gedijen in hongernoodlijdende landen zoals in Afrika waar ze mensen kan voorzien in voeding, kleding en onderdak. Daarnaast is het een perfecte aanvulling op voeding voor vegetariërs/veganisten; het is een uitgebalanceerde leverancier van eiwitten/proteïne en is daardoor voorzienend in producten die uitstekend als vleesvervanger zouden kunnen dienen. Zoals bijvoorbeeld hennepzaad (verkrijgbaar in onze webshop). Meng het door je smoothies, doe het over je sla of strooi het in je soep of over warme gerechten. Voor een of twee dagen in de week geen vlees eten zou het regenwoud je al erg dankbaar zijn…