Er wordt veel gesproken over percentages CBD (cannabidiol) op het CBD olieplatform en even zoveel beloftes worden er gedaan. Er wordt veel onderzoek naar gedaan maar er is nog veel onduidelijkheid. Er zijn op dit moment zo’n 120 verschillende cannabinoïden bekend en men verwacht dat er door de lopende onderzoeken een veelvoud hiervan ontdekt zal worden in de toekomst. Dan is het vervolgens nog de kunst om ze individueel te isoleren uit het plantmateriaal. Elk type cannabinoïde heeft al of niet en in meer of mindere mate invloed op bepaalde functies in ons lichaam. Daarnaast interfereren ze op bepaalde vlakken met elkaar waardoor er ontelbare samenstellingen mogelijk zijn met even zoveel mogelijkheden op het gebied van welzijn. Om deze reden is het een vrijwel eindeloze klus om dit wetenschappelijk inzichtelijk te maken waardoor patenteren voorlopig een onmogelijkheid blijft.

Terpenen

Als er een vermelding van bijvoorbeeld 5% CBD op een product staat, dan is dat gebaseerd op de cannabinoiden die we op dit moment kennen, uiteraard. De meeste tests laten gehalten zien van de meest bekende cannabinoiden (max. 9 van de 120 soorten). De overige 111 cannabinoïden en andere meer dan 500 werkzame stoffen worden hierbij gewoonweg overgeslagen terwijl ook zij belangrijke onderlinge interacties hebben en daarmee een effect op ons lichaam (het zogenaamde entourage effect). De verhouding van de CBD soorten waaruit die 5% is opgebouwd wordt vaak in het midden gelaten. En niemand weet exact hoeveel procent van een bepaalde CBD soort werkzaam is bij een bepaalde kwaal. Dat kan geen dokter je zeggen, dus zeker wij niet. In geen enkel rapport van CBD testinstituten dat wij onder ogen krijgen is er bijvoorbeeld op het gehalte van de zeer werkzame terpenen getest. Van de inmiddels meer dan 100 ontdekte soorten terpenen komen er van nature vele voor in hennep. Bekende terpenen die in hennep voorkomen zijn: myrceen, limoneen, pineen, linalool en caryofylleen die een groot effect op ons lichaam hebben. Deze werkzame stoffen hebben een zeer belangrijke interactie met CBD typen. Sterker nog, volgens recente onderzoeken hebben CBD typen zonder de invloed van terpenen zeer weinig effect. Er komt steeds meer onderzoek naar het effect van terpenen op cannabinoiden, er is hierin nog heel veel te ontdekken…
Terpenen zijn vluchtige stoffen, ze komen in grote concentraties voor in etherische oliën. Bij het maken van CBD olie gaan veel terpenen verloren doordat ze door de bewerking van het hennepblad vervliegen. Dit is een zeer onderschat fenomeen.

Testrapporten

Sommige van onze klanten laten hun zelfgemaakte olie van ons materiaal testen dus ons komen veel testrapporten onder ogen. De vermelde percentages lopen enorm uiteen, terwijl iedereen exact hetzelfde blad/product ontvangt. Het is zelfs mogelijk dat als je je olie laat testen en na een week van dezelfde olie weer een flesje laat testen, je andere waarden op je testrapport te zien krijgt. Wat heeft het testen dan voor waarde kan je je dan afvragen. Naast het feit dat testinstituten dus niet altijd een constante kunnen afgeven hebben factoren zoals warmte, (zon)licht en opslag invloed op het eindproduct. Daarnaast horen wij vaak van mensen dat CBD olie met vermelding van bijv. 5% van merk X bij hen niet werkt en olie met 5% van merk Y wel. Dit komt omdat het percentage van merk X uit andere stoffen bestaat dan van merk Y plus daarbij de invloed op het lichaam van de overige stoffen in de olie die niet genoemd zijn. Ook mensen met eenzelfde kwaal zijn niet altijd gebaat bij hetzelfde merk, product of percentage. Dus ons zegt percentages eigenlijk helemaal niets. Het belangrijkst naar ons idee is; werkt het of werkt het niet. En dat is alleen proefondervindelijk vast te stellen. Wil je weten of jij gebaat bent met zelfgemaakte CBD olie dan kan je een proefflesje bestellen in de webshop

CBD Kristallen

Steeds meer bedrijven willen graag een graantje meepikken van deze wonderlijke olie en springen in op de vraag van de consument. Ze willen mensen toch een bepaalde ‘zekerheid’ geven door een percentage CBD te vermelden op hun producten. Na gesprekken met deze bedrijven zelf weten we inmiddels dat het slechts een marketingtool is om zich van de vele andere aanbieders te onderscheiden. Er zijn namelijk genoeg gevallen bekend van mensen waarbij een hoog percentage niet werkt maar een laag percentage wel. Sommige mensen met klachten hebben goede resultaten behaald en houden zich vast aan het merk of het vermelde percentage op hun flesje en dat is natuurlijk prima, want als iets werkt dan werkt het, simpel. Maar er wordt enorm gestunt met percentages waaraan heel veel mensen vervolgens waarde zijn gaan hechten uit onwetendheid. Daarop wordt veelal ingespeeld en zo kunnen de prijzen opgeschroefd worden. Veel olie van industriële hennep wordt vaak gemanipuleerd met CBD kristallen zodat het percentage hoger ligt. Maar wat meestal geen merkbaar extra effect oplevert omdat in deze geconcentreerde CBD kristallen niet alle cannabinoïden, die een welzijnsbevorderende interactie met elkaar hebben, in de optimale verhouding met andere werkzame stoffen vertegenwoordigd zijn zoals die in de plant voorkomen. Maar als er vraag naar is in de markt dan wordt er uiteraard gehoor aan gegeven. Ook wij kunnen eenvoudig kristallen in- en verkopen maar weigeren om aan dit circus mee te doen omdat we dan meegaan in de onwetendheid van de consument waarvan we voor ons gevoel dan misbruik zouden maken.

Het is altijd de vraag bij welke combinatie(s) een persoon gebaat zou kunnen zijn. Dat kan bij elk persoon anders zijn en dát wordt vaak niet vermeld; het is simpelweg nog lang niet volledig inzichtelijk op welke wonderbaarlijke manier ons individuele en dus unieke immuun- en endo-cannabinoïde systeem correspondeert met de talloze combinaties van cannabinoïde types en andere werkzame stoffen in hennep.

Met de maceratie methode (= het weken van plantmateriaal in olie) zijn goede resultaten geboekt (zie gastenboek). Inmiddels hebben we nieuw materiaal binnengekregen wat volumineuzer is dan de vorige zending. We hebben dit uitgebreid getest en de bereiding is eenvoudiger dan onze vorige methode, namelijk; vul de weckpot met olie en vul dit met hennepblad tot precies onder het niveau van de olie. Je hoeft niet meer 3x te zeven maar kan de olie 1 à 2 maanden laten staan in de vensterbank, wel elke dag goed schudden. Vervolgens zeef en pers je het blad uit de olie met een kaasdoek (stevig aandraaien) en je kan je flesjes vullen.

Percentage van ons hennepblad

Het hennepblad (Cannabis Sativa L. type Ferimon) van onze fabrikant is ‘rauw’, wat wil zeggen; direct van het land, gemalen en verder onbewerkt. Vervolgens is het blad gedecarboxyleerd (= een proces waarbij het blad in wordt blootgesteld aan een bepaalde temperaturen wat invloed heeft op de werkzaamheid) met zeer lage temperaturen zodat het blad in rauwe staat blijft en de belangrijke cannabinoïde CBDA zoveel mogelijk behouden blijft. CBDA wordt bij hogere temperaturen omgezet in CBD maar er gaan daarmee ook andere werkzame stoffen verloren. Mocht je echter willen experimenteren met temperaturen en daarmee met de werkzaamheid van het blad dan is dat dus mogelijk. Tot nu toe is onze ervaring dat het meest succes behaald wordt met rauw blad.

Uit bovenstaande blijkt dat we geen uitspraken kunnen doen over het percentage van de zelfgemaakt olie. En als het goed werkt dan is het wat ons betreft niet nodig om mensen te overtuigen middels percentages want die zeggen lang niet alles is gebleken. Onze ervaring is dat mensen vaak vasthouden aan een bepaald percentage en later blijkt dat ze onnodig veel betaald hebben omdat een lager of onbekend percentage ook werkt. Andersom gebeurt ook, niet bij iedereen werkt dit voedingssupplement naar tevredenheid net als zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld homeopathische middelen of medicijnen, omdat ieder mens en kwaal uniek is. De kracht van homeopathie bijvoorbeeld is dat veel stoffen pas werkzaam worden na verdunning maar vervolgens niet meer traceerbaar zijn. Zo werkt het ook met macereren; soms is er van bepaalde stoffen waaraan gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegekend weinig of niets terug te vinden maar werkt het product wel degelijk. Er is bijvoorbeeld geen thc terug te vinden in de olie maar heeft het blad wél zijn werk gedaan. In de Oudheid, toen men onder andere hennep gebruikte voor het bereiden van medicinale olie en waarvan we onze methode hebben afgeleid, kende men geen cannabinoïde percentages maar werd er gekeken naar resultaten. Ook wij vertrouwen op de kracht van de natuur in combinatie met het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Een plant is niet ‘te dwingen’ tenzij mensen ingrijpen door het zaad, de plant of het eindproduct te manipuleren. Van manipulatie (denk aan GMO gewassen) is de wereld echter niet beter geworden naar onze mening. Wij laten de plant daarom zoals de natuur haar bedoeld heeft; met de authentieke verhoudingen van CBD, THC en andere stoffen die daarin in een optimale verhouding voorkomen.
En houden ons vast aan de bekende uitspraak: 

‘Never change a winning team‘

Op de manier van bereiding zoals wij die aanbieden blijft het eenvoudig, overzichtelijk en veilig voor iedereen. Het staat iedereen wat ons betreft echter geheel vrij om de zelfgemaakte olie te laten testen.  Mocht je je olie bij een laboratorium willen laten testen, waarvan de (wild)groei explosief is, check dan eerst of ze  ISO 17025 geaccrediteerd zijn (kwaliteitsnorm test- en kalibratielaboratoria) dan mag je er in elk geval vanuit gaan dat je te maken hebt met een professioneel bedrijf. Het is namelijk gebleken dat de uitslagen binnen de testinstituten zelf maar ook onderling sterk uiteenlopen terwijl de olie uit 1 en dezelfde batch hennepblad gemaakt is. Daarnaast wordt er slechts op een minimaal aantal stoffen getest waardoor deze tests naar onze mening incompleet zijn, ze zouden anders ook veel te complex en daardoor te duur worden. Tevens kan er ook niets gemeld worden over de mogelijke gezondheidsbevorderende effecten/interacties die deze stoffen onderling hebben omdat dit gewoonweg (nog) niet bekend is. Wij hechten hieraan daarom ook geen enkele waarde.

Elke partij van de grondstof (dus gegarandeerd biologisch en GMO vrij hennepblad) die wij leveren is getest bij een hierin gespecialiseerde organisatie, specificaties hiervan zijn opvraagbaar. Onze fabrikant staat onder toezicht van de overheid; het wettelijk toegestane percentage THC van maximaal 0,2% wordt gegarandeerd niet overschreden. Uit  deze tests blijkt dat elke plant uit elk veld anders van samenstelling is qua hoeveelheid cannabinoïden. Vandaar dat op deze wijze onmogelijk is om gemacereerde olie van industriële hennep officieel te laten registreren vanwege de grilligheid van de plant, er is namelijk geen constante. Echter, door kristallen toe te voegen en vervolgens een labeltje met het verkregen percentage erop te vermelden lukt dat wél. Vandaar ook de forse prijskaartjes die je overal ziet. De methode die wij beschrijven heet macereren, dit is een totaal andere methode dan CO2 extractie die ook vaak gebruikt wordt bij producten die je in de winkel en op internet vindt en de producten zijn daarom ook niet met elkaar te vergelijken; niet qua smaak, samenstelling, dosering en werking.

Ook kan je CBD olie maken door zelf te gaan werken met zaden van cannabis planten die speciaal gekweekt zijn voor een hoger CBD percentage dan het percentage van de industriële hennep. Let wel; hieraan zijn wettelijke restricties verbonden aangezien deze planten meestal ook een verhoogd THC gehalte (+0,2%) hebben omdat deze percentages met elkaar samenhangen. Wij houden ons verder niet bezig met percentages, dus mocht je vast willen houden aan cijfers dan is GreenCalls geen partij voor je en verwijzen we je naar CBD olie die je op internet en in winkels kan kopen.

Door geïnteresseerden de gelegenheid te geven het zelf laten maken wordt er naar onze mening dé oplossing geboden om mensen op een goedkope en eenvoudige manier te kunnen voorzien van dit wonderlijke product. De olie is een voedingssupplement, geen geneesmiddel. Er is nog geen enkel middel op de aarde gevonden dat iedereen kan genezen dus zou het ook een utopie zijn om te denken dat zelfgemaakte olie bij iederéén wonderen verricht, wel kunnen we melden dat het bij ongeveer 50% van de mensen naar tevredenheid werkt zoals dat ook het geval is bij reguliere middelen. Ons gastenboek geeft een reëel beeld van wat er zoal met olie van ons hennepblad bereikt kan worden.

Heb je een goed gevoel bij bovenstaande uiteenzetting en heb je goede ervaringen met je zelfgemaakte olie, wordt dan onze ambassadeur en profiteer van diverse periodieke acties en kortingen door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!