Wettelijke regelgeving

Industriële hennep valt onder een uitzondering in de Opiumwet. Deze staat vermeld in artikel 12 van deze wet, namelijk;

Artikel 12

‘De verboden, gesteld in artikel 3, aanhef en onder B, van de wet, gelden niet voor hennep die kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod op het telen van hennep slechts geldt voor zover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht’.