Principes

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

anno 2020

Wereldbol

  • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (DMVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen.
  • DMVO is een proces van waardecreatie waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een optimale balans tussen people, planet en profit.
  • DMVO is daarom vooral maatwerk en kenmerkt zich door innovatie en maatschappelijke legitimatie.
  • Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.
  • De keuzes die het bedrijf maakt worden op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd en verantwoord.
  • Kennisdeling en samenwerking tussen zowel bedrijven onderling als met maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen is bij DMVO van groot belang om vooruitgang te blijven boeken. DMVO is nooit ‘af’. 
  • DMVO kenmerkt zich tenslotte door het hanteren van principes in plaats van regels.

Onder het motto “be the change you want to see in the world” hanteren we deze visie

als uitgangspunt voor alle bedrijfsbeslissingen.