Wettelijke regelgeving

OPIUMWET

Er is erg veel onduidelijkheid over de (il)legaliteit van industriële vezelhennep zowel bij burgers als bij diverse (overheids)instanties. Mag het nou wel of mag het nou niet? Daar willen we graag wat meer duidelijkheid in geven:

Hennep valt onder de Opiumwet en er geldt dus een verbod op. Echter, er is een uitzondering voor industriële vezelhennep en die staat vermeld in artikel 12 van de Opiumwet, namelijk;

Artikel 12

‘De verboden, gesteld in artikel 3, aanhef en onder B, van de wet, gelden niet voor hennep die kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod op het telen van hennep slechts geldt voor zover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht’.

Tot zover het citaat.

Het industriële vezelhennepblad dat wij verkopen valt onder deze ontheffing aangezien wij dit betrekken van een Nederlandse fabrikant die onder toezicht staat van de overheid en aan bovenstaande gestelde productievoorwaarden en eisen qua wijze van telen voldoet. 

CONCENTRATEN/OLIE

Het produceren van concentraten en olie van hennep is verboden in Nederland. Om deze reden wordt hennep naar het buitenland (veelal Duitsland) geëxporteerd voor productie hiervan waarna het vervolgens weer in Nederland geïmporteerd wordt. Deze concentraten worden dan met olie aangelengd en in flesjes op internet en in winkels verkocht. Vooralsnog lijkt de grens gelegd te worden bij de medische claims die men eraan hangt; natuurproducten mogen als voedingssupplement verkocht worden maar niet als medicijn (zie Codex Alimentarius).

MENSENRECHTEN

Ieder mens heeft recht op goede zorg voor gezondheid, dat staat in verschillende wetten. Een verbod hierop zou in strijd zijn met Artikel 22 van de Grondwet; deze draagt de overheid namelijk op om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Een andere vorm van garanties van het recht op gezondheid zijn de vrijheden: iedereen heeft bijvoorbeeld het de vrijheid om te beslissen over zijn of haar eigen lichaam en gezondheid. Dus ook over het al dan niet gebruiken van voedingssupplementen.

EXPORT

Industriële vezelhennep valt onder de HS code 5302.10.00 en mag vrij uitgevoerd worden binnen de EU. Voor het exporteren van industriële vezelhennep naar landen buiten de EU kan het beste contact opgenomen worden met het consulaat van het betreffende land.