Geplaatst op Geef een reactie

HENNEP EN ‘WETENSCHAP’

De beste versie van jezelf worden…

Dit onderwerp is al veel besproken; er zijn veel boeken over geschreven en op internet kan je er veel over vinden. Wat ik vaak mis is de ‘Jip en Janneke taal’; er wordt bijvoorbeeld gesproken over het belang van meditatie maar als het alleen maar blijft bij een melding dan heeft zoiets zo weinig impact.

Ook uitspraken zoals ‘in je kracht gaan staan’ of ‘worden wie je werkelijk bent’ waren voor mij altijd van die gevleugelde uitspraken waar ik geen kant mee op kon. Loze uitspraken vond ik het want ik begreep de essentie ervan niet. Het frustreerde me hoe dit altijd op een ‘zedige’ manier te pas en te onpas door mensen gebruikt werd die zichzelf op hogere treden op de (spirituele) ladder zagen staan en meewarig neerkeken op mensen ‘die nog niet zover waren’. Ik vond het een veroordeling; een bloem in de knop veroordeel je tenslotte ook niet omdat hij nog niet in bloei is.

Goed, gaandeweg heb ik een visie ontwikkeld over de bedoeling van deze uitspraken. Om discussies over ‘wat is waarheid’ te voorkomen even dit; in de navolgende tekst schrijf ik mijn overtuigingen, het zijn mijn waarheden en ‘wetenschap’ en het staat uiteraard iedereen vrij daar anders over te denken. Maar het zijn de ervaringen die ik ermee heb waardoor ik tot die overtuiging ben gekomen.

In 1 van mijn vorige blogs schreef ik over ‘trillingen en frequenties’ en daar heeft het allemaal mee te maken. De wetenschap is erover uit dat alles uit trillingen bestaat; de stoel waar je op zit, het water wat je drinkt, de woorden die je spreekt en de gedachten die je hebt. Frequenties kan je voor ons menselijke begrip zien als getallen; op een manier zoals bijvoorbeeld dat musicstation SkyRadio te vinden is op de frequentie 101 FM.  Zo zijn er ook andere ‘stations’ te vinden op andere frequenties. Met stations bedoel ik hier; materie, ervaringen, gedachten etc.

Even kort een stukje scheikunde om mee te kunnen met de rest van dit blog; materie bestaat uit moleculen en die zijn ontstaan door bindingen van atomen. De hoogte van frequenties hangt samen met de snelheid waarmee elektronen binnen een atoom om de atoomkern draaien. Eigenlijk een miniatuur opstelling van de aarde binnen het universum en het universum binnen het multiversum etc.

De vorm waarin de materie voor onze zintuigen waarneembaar wordt is afhankelijk van de snelheid waarmee de elektronen om de atoomkern draaien. Je kan het zien als een velg van het wiel van een auto; als deze stilstaat zie je er gaten in. Draait het wiel dan zie je een massieve schijf en zou je zweren dat er geen (zwarte) gaten, ofwel lege ruimte, in zaten. Kwestie van perceptie dus.

Daarnaast heeft het ‘Double split experiment’ van wetenschapper Thomas Young aangetoond dat materie zich of als deeltje of als golf gedraagt en dat waarneming, of dat nu ogen zijn, een camera of meetapparatuur, invloed heeft op dat gedrag. Zelfs zodanig dat bepaalde materie verandert/verdwijnt zodra het geobserveerd wordt. (Deze video legt dit beeldend uit.) Dat betekent dat de realiteit die wij  waarnemen blijkbaar niet volledig/compleet is…

Er is dus een bepaalde bandbreedte van frequenties waartussen wij dingen kunnen observeren, ervaren, zien, voelen. En dit is daarom naar schatting maar een klein deel van alles wat er te observeren en te ervaren is. Ons zien/ervaren is dus maar erg beperkt ten opzichte van de mogelijkheden die er zijn doordat ons waarnemingsvermogen blijkbaar slechts beperkt is. Daarnaast spelen de beperkingen van onze zintuigen samen met ons IQ enerzijds en de beperkte mogelijkheden van de meetapparatuur die wij hiervoor ter beschikking hebben anderzijds, een essentiële rol. Ook al denken wij zeer ‘geavanceerd’ te zijn hierin; onze apparatuur kan nooit geavanceerder zijn dan gedachtegang/IQ van de makers ervan. Daarnaast weten we nu dat, zodra er ‘gemeten’ wordt, dit altijd slechts een beperkte weergave is van ‘Al wat is’. Dus daarom de haakjes bij ‘wetenschap’ in het onderwerp van dit blog….. 🙂 want wat weten we nu eigenlijk helemaal?

(Mocht je meer willen weten over kwantumfysica dan is de film “What the bleep do we know”, wetenschappelijk onderbouwd, een aanrader. Klik hier voor de Nederlandse trailer).

 

De roze zebra

Kijkend naar de hallucinaties van geestverruimende middelen; je kan een stoel voor een roze zebra aanzien als je gebruiker bent. Je mind weet dat het ‘niet de waarheid’ is omdat je ervaring is dat er doorgaans geen roze zebra in je kamer te vinden is. Maar als je opgegroeid zou zijn in de frequentie van deze middellen dan zou je niet meer opkijken van die roze zebra in je kamer omdat dit past binnen jouw ervaringen, waar je geloof aan bent gaan hechten.

Zo zijn er veel mensen die binnen allerlei frequenties zijn opgegroeid en dus ervaringen hebben die voor hen waarheid zijn geworden. Kijk naar religies; waarom is de één overtuigd dat Jezus de Waarheid is en de ander Mohammed of Boedha? Voor weer een ander is dat hij of zij zelf omdat zij ervan overtuigd zijn dat er niemand buiten henzelf de waarheid is. Is het niet zo dat we onnodige discussies en zelfs oorlogen voeren maar dat we, als we dieper zouden kijken, zouden inzien dat we allemaal geloven in dezelfde waarheid en/of dat er zelfs mogelijk meerdere waarheden zijn, zoals de stelling dat er ook meerdere universa zijn? Wij kunnen niet buiten ons eigen universum (c.q. waarheid) kijken maar dat wil niet zeggen dat er niet meerdere universa (waarheden) zíjn tenslotte. We hebben alleen de capaciteiten nog niet en moeten dus concluderen dat onze wetenschappers helaas erg beperkt zijn in hun onderzoeken naar ‘de waarheid’. Het accepteren van elkaars verschillen die er nu eenmaal zijn én blijven zou zoveel problemen oplossen. We kunnen elkaar tenslotte toch niet veranderen, slechts inspireren.

Terug naar de frequenties/trillingen; hoge trillingen hebben alles te maken met vreugde, blijdschap, gezondheid, overvloed, geluk, liefde, dingen waar iedereen naar op zoek is. Lage trillingen vertegenwoordigen het tegenovergestelde; angst, ruzie, onvrede, ziekte, gebrek, oorlog etc. De woorden die je zegt, de gedachten die we hebben, hebben allemaal invloed op onze omgeving en dus op onze eigen ervaringen. (Het werk van Dr. Emoto over het effect van woorden/intenties is wereldbekend geworden, zie deze video). Veel uitingen van een lage frequentie zijn gebaseerd op ‘angst’ in de breedste zin van het woord, want wat we allemaal in meer of mindere mate tegenkomen bij onszelf of anderen is;

Jaloezie-> of dat nou in de liefde is (verlatingsangst) of betrekking heeft op andermans bezittingen (angst voor tekorten)

Roddel -> de behoefte om negatief te spreken over anderen komt doordat je jezelf daarna beter voelt en je dus voelt stijgen in je zelfbeeld. Met andere woorden; dit komt voort uit een laag zelfbeeld. Heb je een gezond zelfbeeld dan valt de behoefte om te roddelen weg.

Laag zelfbeeld-> men accepteert zichzelf niet, gebaseerd op angst niet geaccepteerd te worden.

Pleasen-> je voelt je niet geaccepteerd en gaat over je grenzen in de hoop daardoor geaccepteerd te worden. De oorzaak is een laag zelfbeeld.

Hebzucht-> angst voor tekorten

Machtmisbruik-> dit komt voor in gezinnen (de ‘baas’ in huis), binnen bedrijven (managers/directeuren) en binnen naties (regeringsleiders/dictators). De drijvende kracht is vaak geld; men wil meer geld denkend daarmee meer macht te hebben. Maar eigenlijk is het een zielig hoopje mens dat met veel vertoon laat zien dat hij/zij een grote angst heeft voor (gezichts)verlies of voor tekorten omdat het overtuigd is geld/aanzien nodig te hebben omdat het twijfelt aan eigen capaciteiten (= laag zelfbeeld). Ze hebben anderen, aandacht en geld nodig om dit te verdoezelen. Staan ze ‘in hun kracht’ (daar heb je die gevleugelde uitspraak) en ontdekken ze via hun hart waarvoor zij geboren zijn, welke taak zij werkelijk hebben dan zullen ze vol schaamte inzien hoe dat ze uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Want alles wat gebaseerd is op en opgebouwd is vanuit die lage frequentie heeft een korte houdbaarheid. Ook al lijkt het voor de buitenwereld soms niet zo … niemand weet wat deze mensen werkelijk tegenkomen in hun dagelijks leven, wat er speelt binnenin of als ze hun ogen voor altijd sluiten.

Mijn overtuiging is namelijk dat na je dood je bewustzijn niet stopt, dus wat je in je leven hebt gedaan of juist niet hebt gedaan, neem je mee na je dood en overzie je de consequenties van je daden. De hel en hemel creëer je dus zelf door je vrije wil, die we tot op zekere hoogte hebben. De oorzaak is niet iets wat je buiten jezelf moet zoeken, daarom is een schoon geweten zo bevrijdend omdat je weet dat je geen angst hoeft te hebben voor wat dan ook. Iemand, maar ook jezelf, vergeven werkt overigens op dezelfde manier.

Je hart volgen  

Maar.. hoe kom je bij dat hart… Hoe maken we die relatief korte reis van het verstand naar het hart. Bij mij kwam dat door het doorlopen van een persoonlijke crisis en voor veel mensen geldt helaas hetzelfde om de alarmbellen te laten rinkelen zodat je op het pad komt dat voor jou is uitgestippeld en taken/omstandigheden tegenkomt waar jij blij van wordt! Dat geldt niet als je intuïtie van nature al goed ontwikkeld is, maar dat is bij de meesten van ons niet het geval. Het heeft alles te maken met het overwinnen van je angsten en die heeft iedereen, echt iedereen anders liep je hier niet rond. Je intuïtie ontwikkelen heeft tijd nodig en het achterlaten van angsten gaat tenslotte ook niet van de één op de andere dag. Het vergt een vergroting van je bewustzijn waardoor je betere keuzes kan maken waar je vervolgens gelukkig(er) van wordt. Je doet dit door je te richten op hogere frequenties en dat kan je doen door jezelf als belangrijkste persoon te zien; zoals de atoomkern in een atoom ben jij de ‘kern’ van jouw persoonlijke universum, jouw toneelspel. Alle ‘tegenspelers’ die je tegenkomt in je universum zou je kunnen zien als helpers die jou op weg helpen naar hogere frequenties, dus ja, ook die vervelende collega die dagelijks op jouw rode knoppen drukt. En die buurman die letterlijk over je grenzen gaat. Of jouw kinderen die je af en toe achter het behang kan plakken. Om maar niet te spreken over je levenspartner … Niet voor niets is er ook de uitspraak; ‘je beste leermeester is degene met wie je samenleeft’. Het gaat erom wat hun handelen/uitspraken met je doen en hoe je erop reageert. Laat jij jouw ego de baas spelen of kan je inmiddels op een afstandje bekijken wat de bedoeling is van de interactie met andere mensen of situaties. Daarin zitten namelijk jouw eventuele angsten besloten waaraan je vervolgens kan gaan werken…. en ja, hoe blijf je dan rustig als blijkt dat je baas ook deze maand je overuren weer niet heeft uitbetaald of je partner voor de zoveelste keer zonder duidelijke reden jullie avondje uit afzegt. ‘Ach, komt wel goed schatje’ gaat op de lange duur niet werken want je laat mensen over je grenzen gaan. Dan is duidelijkheid de enige weg en ja, dan vallen er soms flinke spaanders die je een andere afslag aanwijzen. De vraag is dan of je van je gebaande pad af durft te wijken.

‘Mooie dingen gebeuren als je al het negatieve durft los te laten’

Hoe confronterend het ook is en moedeloos je soms van deze mensen wordt, ze komen op je pad omdat jouw frequentie heeft aangegeven dat je nog iets te leren hebt. Het werkt als magnetisme;  jouw frequentie trekt een frequentie aan die de trilling van een angstgebied in jou kan verhogen en daarmee elimineren. Het is een uitgekiend mechanisme; je trekt dus ook een partner aan die jou op die bepaalde gebieden ‘helpt’. Niet voor niets denken we wel eens; ‘hoe is het mogelijk dat zíj elkaar zijn tegengekomen, past perfect!’ Of juist het omgekeerde en als we ‘uitgeleerd’ zijn dan voelen we soms dat ‘de koek op is’ en daarom zien we nu zoveel scheidingen. De grootste oorzaak is denk ik dat we tegenwoordig bewuster in het leven staan dan onze voorouders die meer belang hechtten aan de mening van de buitenwereld en bijvoorbeeld religieuze leiders en zich daarom gemakkelijker aanpasten aan de algemeen geldende normen en waarden. Wij zien onze eigen verantwoordelijkheid voor ons leven en geluk in en nemen die ook steeds meer maar hebben daardoor ook meer behoefte aan persoonlijke groei. Met die persoonlijke groei zijn we vervolgens in staat anderen met onze inzichten te helpen om ook hun frequentie te verhogen zodat ook zij ‘in hun kracht komen te staan’ (hey, daar hebben we de tweede gevleugelde uitspraak) waardoor de olievlek zich letterlijk uitbreidt en er steeds meer geluk en vrede ons ten deel zal vallen. Jezelf op de eerste plek zetten c.q. je hart volgen is dus geen egoïsme maar een ultieme daad ten behoeve van het geluk van de hele mensheid! Maar goed, dat betekent vaak het durven opgeven van zekerheden…

Scheidingen hebben als doel ruimte te creëren om andere angsten onder ogen te komen en deze te overwinnen. Soms is dat door (tijdelijk) alleen te zijn of door een relatie aan te gaan met een nieuwe partner waarmee je andere aspecten mag gaan uitwerken. Als je op die manier tegen scheidingen aankijkt kan je dat veel milder stemmen. Je gaat inzien dat de eventuele kinderen die erbij betrokken zijn, óók lessen meekrijgen en dus óók hun angsten onder ogen zullen komen. Daarvoor willen we ze graag behoeden, menselijk gezien kunnen we ook bijna niet anders want het is ons vlees en bloed, maar dit hadden we ons dan moeten realiseren voordat we ze op de wereld zetten 🙂 . Want ‘angsten overwinnen’ zal ook voor hen één van de belangrijkste taken hier op aarde zijn. Voor de één is dat vroeger in zijn/haar leven dan voor de ander, daar kunnen wij geen oordeel over hebben omdat we geen inzicht hebben in het pad dat ze te volgen hebben.

Daarom is je hart volgen zo belangrijk; of dat nou een baan is die niet bij je past waarin je blijft hangen of wanneer je bij een partner blijft waar je je niet happy bij voelt, het zal je ongelukkig of in het ergste geval ziek maken als je niet je hart volgt. Je kan je afvragen waarom we in deze tijd zoveel meer zieken zien dan in de vorige eeuw, we raken intussen steeds verder weg van ons hart door stress, werk en sociale druk. Volgens de statistieken krijgt één op de 3 mensen kanker, in de komende jaren wordt dit geschat op 1 op de 2. Dat gevolg past tenslotte binnen de lagere frequenties c.q. de situatie waarin we ons begeven; het houdt ons in de onvermijdelijke vicieuze cirkel die langzamerhand verandert in een neerwaartse spiraal.

Als je tegen je gevoel in gaat door vast te houden aan ‘zekerheden’ door bijvoorbeeld te kiezen om te blijven in een ongezonde situatie vanwege bijvoorbeeld kinderen (zie hierin de angst om pijn te doen), worden ze belet in het leren van hun levenslessen. En worden ze beperkt in het ervaren waardoor ze via andere, vaak lastigere, wegen zoals ‘een pijnlijke scheiding op een ander niveau’ hun les zullen moeten leren om verder te komen in het leven. Ze zullen het hoe dan ook moeten ervaren en hoe langer de les wordt uitgesteld hoe moeilijker de gerelateerde angst te overwinnen valt. Dit gegeven kan een troost zal zijn voor het verdriet dat gepaard gaat met de vele scheidingen die er in onze tijd aan de orde zijn. Zie in dat de lessen die erin schuilen uiteindelijk altijd ten goede komen aan de persoon in kwestie en zo ook aan de betrokkenen ook al lijkt dat in eerste instantie niet het geval. Het zijn groeipijnen. Voor alle duidelijkheid; het is absoluut niet de bedoeling scheiden te promoten. Het gaat hierbij uitsluitend om een situatie die jou blijvend ongelukkig maakt ondanks al je pogingen om het tij te keren. 

Religie

Om even op religies terug te komen in deze context van frequenties; velen vragen zich af waarom de kruisiging van Jezus nodig was. ‘Hij stierf voor onze zonden’ zegt men, een statisch gegeven dus en daar moet je het dan maar mee doen. Met ‘zonden’ worden echter geen ‘fouten’ bedoeld maar alles waarbij je niet je hart hebt gevolgd dus je ‘verder van God afhoudt’. (let wel; ‘God’ staat niet voor die oordelende man met de baard maar een energie die de Hoogste Frequentie vertegenwoordigt, namelijk liefde, en alles waar jij gelukkig van wordt). Met andere woorden; zonden hebben te maken met bewust of onbewust kiezen voor lagere frequenties waardoor je jezelf afsluit voor hogere frequenties en daarmee verhindert dat je steeds meer ‘de beste versie jezelf wordt’.

Uitstel van de te leren lessen die de mensheid had, dus op collectief niveau ruim 2000 jaar geleden, zou de ondergang van de mensheid hebben betekend. De mensheid bevond zich destijds op een dieptepunt (lage frequentie), net zoals dat op dit moment aan de orde is; we kunnen, net als toen, bijna niet verder van onze Bron/Hoogste Frequentie verwijderd zijn dan nu het geval is. Er ontstond destijds daarom de noodzaak om de Hoogste Frequentie (God) met de lage frequentie (mensheid) te verbinden om erger te voorkomen. Het gevolg zou een soort knetterende, alles vernietigende ontlading/explosie zijn net zoals op kleinere schaal het geval is bij elektrische ontlading bij de bliksem. (Zou dit opnieuw een soort Big Bang kunnen zijn geweest? Tenslotte heeft alles een cyclus). Er moest ‘een pijnlijke scheiding op een hoger niveau’ komen om ons voor ernstigere lessen, c.q. onze eigen gecreëerde hel, te behoeden. En daar was een ‘omvormer’ voor nodig in de vorm van een menselijk/Goddelijke bemiddelaar die deze verbinding mogelijk maakte. Een onvermijdelijke gebeurtenis om ons voor erger te behoeden.

Trailer film ‘Son of God’

De uitspraak van Bram Moerland; ‘niemand hoeft te sterven voor mijn zonden’ is iets wat snel geaccepteerd wordt als je zaken oppervlakkig bekijkt, dit ontkennen is zijn bestaan ontkennen en ook dat kan uiteraard een waarheid zijn. Maar wie dieper durft te kijken zal de alles onthullende symboliek die erachter schuilgaat erin ontdekken. 

Samengevat zou je kunnen zeggen; nadat we onze angsten achter ons hebben gelaten, groeien we naar hogere frequenties en worden we de beste versie van onszelf. Dan pas zijn we in staat ons dienstbaar op te stellen ten opzichte van de mensheid en ontvouwt er voor onze ogen de wereld die we wensen.

 

Liefdevol dienstbaar zijn

is waar we het gelukkigst van worden en ons uiteindelijke doel

Wetenschap

Het is zaak dat zoveel mogelijk mensen zich richten op de hogere frequentie dus het is van belang om bovenstaand verhaal duidelijk te maken aan mensen. Dat men inziet dat het van belang is om de kennis van frequenties te verspreiden zodat het voor iedereen te begrijpen is dat je alles kan aantrekken wat je wilt mits het niet op angst zoals hebzucht gebaseerd is. De wetenschap verdiept zich gelukkig meer en meer in frequenties want het past bij onze groei, onze evolutie. De wetenschap gaat echter ook uit van de Big Bang, de evolutietheorie, maar is die niet te verenigen met het scheppingsverhaal? Men heeft kennis van het elektrisch en magnetisch veld, van kwantumfysica maar wat was de drijvende kracht achter de oorzaak van de Big Bang? Met andere woorden; op welk punt ontstond er die beweging die uiteindelijk deze klap veroorzaakte? Dus welke factor was de initiator? Daar is vooralsnog geen wetenschappelijke verklaring voor en kan dus  geen enkele wetenschapper daar antwoord op geven. Zo wél, dan ben ik erg benieuwd naar hún versie van ‘de waarheid‘…

Klik op onderstaande afbeelding voor een wetenschappelijk onderbouwde visie hierop van Heart Math Institute.

Door je bewust te richten op hogere frequenties dus het positieve in heel je houding, je woorden, je gedrag kruisen er mensen en ervaringen je pad die resoneren met die frequentie en die je daarmee verder op weg helpen. Door bewust afstand te doen van alles wat jou niet meer dient, verhoog je je frequentie want je kiest voor groei. Door te kiezen voor mensen die jou inspireren, verhoog je je frequentie, want je keert je bewust af van mensen waar je niets (meer) mee deelt. Door verslavingen achter je te laten, verhoog je je frequentie, want je stelt je er niet meer afhankelijk van op. Door bewust producten te kiezen en voedsel te eten waar geen leed aan kleeft, verhoog je je frequentie; je hongert slopende en ziekmakende industrie letterlijk uit. Door je hoofd leeg te maken zoals een boswandeling maken of mediteren, verhoog je je frequentie; je stelt je namelijk open voor nieuwe, heldere inzichten. Door woorden uit te spreken die niets oordelend in zich dragen, verhoog je je frequentie; een negatief oordeel zegt namelijk iets over jou(w belevingswereld) en dus iets over je frequentie. Alles wat we in ons leven tegenkomen en waar we een negatief oordeel over hebben, daar hebben we vaak nog iets mee uit te werken.

Op een gegeven moment merk je dat je alleen nog zoveel mogelijk in waarheid wilt leven en spreken, je kán niet meer anders want al het andere het past niet meer bij je wat anderen er ook van mogen vinden. Je weet dan inmiddels dat als je dat niet doet je jezelf tegenkomt. Hoe hoger je frequentie qua levenshouding namelijk, hoe heftiger de lagere frequenties invloed hebben op je leven als je ze toelaat. Ze komen gelukkig ook steeds minder op je pad omdat het niet meer resoneert met jouw hogere trilling, dus wordt je leven een stuk lichter! Je doet ook niet langer iets om anderen uitsluitend te pleasen ten koste van jezelf. Je weet dat je dan in een web dreigt te raken waar je niet meer uit komt. De keerzijde is; je raakt mensen om je heen kwijt omdat zij jouw waarheid niet kunnen handlen en je niet recht in je ogen durven kijken want de waarheid is vaak best confronterend. Maar er komen gelukkig ook weer andere mooie ervaringen en leuke mensen voor in de plaats die bij jouw ‘nieuwe ik’ passen!

Richt je daarom op het positieve en je richt je stapje bij stapje op jouw levensdoel. Hoe meer je dat doet, hoe eerder dat levensdoel duidelijk voor je wordt en hoe meer vervulling en blijdschap je zal ondervinden. Voor mij is dat industriële hennep de wereld in helpen, op alle mogelijke gebieden; als kleding, in de bouw, als voedingssupplement etc. De hennepplant heeft evenals de (Damascus) roos en lavendel (type ‘fine’, afkomstig van velden boven de 800 meter) de hoogste frequentie in de plantenwereld (kijk hier voor meer info). Deze 3 planten gebruik ik, naast andere hoogfrequente ingrediënten, om deze reden dan ook altijd in mijn balsems.

Hennep is bijvoorbeeld als enige plant in staat om zeer sterk vervuilde grond te reinigen. Hennepplanten worden bijvoorbeeld toegepast in Chernobyl, een gebied waar de grond na de nucleaire ramp onbruikbaar is geworden, om de radioactieve grond weer geschikt te maken voor het verbouwen van gewassen. Hieronder vertelt Dr. Masaru Emoto hoe hennep als oplossing voor Fukushima zou kunnen dienen. Klik hiervoor op de afbeelding.

Hennep wordt al eeuwenlang ingezet vanwege de gezondheid bevorderende eigenschappen voor zowel mens, dier als de aarde zelf. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan liefdevol dienstbaar zijn ten behoeve van de mensheid om uiteindelijk de beste versie van mezelf te worden. Ik word er elke dag weer heel blij van en anderen samen met mij!

Hennepproducten

Mocht je je ook willen richten op hogere frequenties, kies dan ook eens voor producten van hennep die andere, vervuilende producten vervangen zoals;

hennep isolatie (in plaats van glaswol waarvoor 1300 graden nodig is om het te produceren)

– kies voor hennepkleding in plaats van katoen (geen pesticide, 90% minder water en 4x meer opbrengst, geen bleekmiddelen nodig, katoenplukken wordt vaak door kinderen gedaan). Check voor sportkleding de site van Iron Roots. Voer de code GREENCALLS10 in voor 10% korting.

– eet dagelijks hennep producten, hennep(zaad)olie en/of hennepzaad voor de uitgebalanceerde verhouding omega 3 en 6 (zuurstofmagneten voor gezonde cellen) en vele andere werkzame stoffen zodat je geen middelen hoeft te gebruiken die symptomen bestrijden in plaats van het aanpakken van de oorzaak. 

 

‘BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD!’

(Mahatma Gandhi)

Geplaatst op 2 Reacties

HSP, wat moet je ermee…

Doordat ik door mijn werk steeds meer mensen tegenkom die hooggevoelig zijn en die mij soms om advies vragen, heb ik besloten daar maar eens een artikel aan te wijden.

Tegenwoordig hoor je veel berichten over het HSP fenomeen, de Hoog Sensitieve Persoon. Volgens onderzoeken zijn 20% van de mensen hoogsensitief, evenveel mannen dan vrouwen. Veel mensen zijn van mening dat ze erg gevoelig zijn maar zijn we dat ergens niet allemaal in meer of mindere mate? Want wie is er nou ongevoelig voor de stemming van anderen en voelen we niet allemaal wel eens een bepaalde sfeer als we bij iemand binnenstappen die net ruzie heeft gehad of als iemand iets zegt waarover je zonder duidelijke reden je twijfels hebt?

Hooggevoelige mensen vinden het leven in deze jachtige en vaak egocentrische wereld erg lastig. Ze zijn daarnaast vaak gevoelig voor bijvoorbeeld pijn, cafeïne, harde geluiden en medicatie. Ze blijven vaak graag binnen hun comfort zone omdat er daarbuiten zoveel prikkels zijn waar ze ook zoveel mee moeten naar hun idee. Om zichzelf op te kunnen laden zijn ze vaak in de natuur en vinden ze het fijn af en toe alleen te zijn. Veelal bestempelen mensen zichzelf met de term HSP om hun lichtgeraaktheid te kunnen verklaren of een plekje te geven. Er is echter een nuanceverschil in hooggevoelig zijn en lichtgeraakt zijn. Hooggevoeligheid komt in veel gradaties voor, bij lichtgeraaktheid is er sprake van een emotionele blokkade waardoor er bijvoorbeeld een laag zelfbeeld is dat wat meer opgekrikt mag worden of/in combinatie met moeite met het omgaan met kritiek.

Hoogsensitiviteit is iets moois maar ook iets dat je kwetsbaar maakt. Je kunt creatief met dingen omgaan en liefdevol zijn naar anderen. Maar je kunt ook veel last hebben van prikkels of emoties, zeker als je slecht voor jezelf zorgt. Dit kan leiden tot stress, onzekerheid, angsten, neerslachtigheid, trauma’s, lichamelijke klachten, een burn-out en nog veel meer ellendige dingen. Ook kunnen je relaties met anderen hier onder lijden. Om dit alles te voorkomen is het belangrijk dat je leert om goed met je gevoelens om te gaan, negatieve gedachten om te buigen en goed te communiceren naar je omgeving toe. Gun jezelf de positieve kant van de hoogsensitiviteit!

Vaak liggen keuzes uit het verleden waarvan men spijt heeft, periodes waarin men gevoeld heeft gefaald te hebben of een jeugd waarin je niet bevestigd werd in je talenten en interesses ten grondslag aan de oorzaken die uitmonden in gevoeligheden van een HSP’er. Meestal verwerkt men prikkels/informatie dieper en intenser, heeft men een rijk innerlijk leven, is men faalangstig, reageert men gevoeliger op gewelddadige of emotionele films en functioneert men slecht in een chaotische omgeving.

Naar mijn idee zegt iemand die over zichzelf zegt een HSP’er te zijn; ‘Wees alsjeblieft voorzichtig met me want ik heb zoooveel pijnpunten dat alles wat je zegt 10x harder bij me aankomt dan bij anderen’. Maar… als iemand veel pijnpunten heeft, is het dan niet een goed idee om aan introspectie te gaan doen om te kijken of aan die pijnpunten gewerkt kan worden? Anders blijf je met vervelende confrontaties te maken krijgen. Want als je er niet aan werkt blijf je continu mensen en situaties op je pad krijgen om je eraan te herinneren dat er werk aan de winkel is. Er zal telkens opnieuw bij je aangeklopt worden, net zolang totdat jij jezelf recht in de spiegel gaat aankijken en er niet langer omheen kan om ermee aan de slag te gaan. Als we veel pijnpunten hebben zullen er veel confrontaties op ons pad komen, telkens in een andere vorm. We worden als het ware getest hoe we dit keer op een situatie zullen reageren; gaat ons ego weer met ons aan de haal of hebben we intussen geleerd en zijn we inmiddels in staat met meer afstand naar de situatie te kijken. Want dán pas zijn we weer een stap verder in onze groei en zijn we in staat situaties het hoofd te bieden op een complexer niveau. Het kan ons hele leven gaan regeren, van ons leven zelfs een puinhoop maken, totdat we onszelf uiteindelijk uitgeput overgeven…. en dan, ja pas dán komt eindelijk die innerlijke rust en daarmee vrijheid en geluk waar we lange tijd zo intens naar hebben verlangd….

Kies voor jezelf…

Ik kwam zelf ook achter mijn (hoog)gevoeligheid maar pas na een flinke burn out. Ik was het klassieke voorbeeld; wilde iedereen tevreden stellen, ging over mijn grenzen heen, wilde de perfecte echtgenote, zorgzame moeder en toegewijde werkneemster in 1 zijn. Trok werk van collega’s naar me toe als ik zag dat ze overliepen, nam werk mee naar huis, wilde voldoen aan de gestelde targets maar ondertussen had ik thuis ook nog 2 schoolgaande kinderen die mijn begeleiding nodig hadden. Ik had zo’n verantwoordelijkheidsgevoel naar iedereen dat ik roofbouw op mezelf pleegde en mezelf uitputte. Tot het moment dat ik niet meer in staat was de simpelste opdrachten uit te voeren, zowel mijn lichaam als mijn geest weigerden langer dienst. 

Mensen zagen mij vaak als die zelfbewuste sterke/stoere vrouw die, als ze zich ergens in vastbeet, de klus wel klaarde; of het nu een schuurtje in elkaar timmeren was, voor m’n werk een SWOT analyse moest maken, een high wine organiseerde, thuis een schaap moest scheren of keurig gekleed op een beurs in de RAI moest staan. Van powerpoint presentaties tot kettingzaag, alles moest ik van mezelf (aan) kunnen. En dat kon ik ook, totdat… 

ik een heftige burn out kreeg maar daardoor leerde ik eindelijk grenzen stellen; ik vraag nu wat vaker de hulp van anderen bijvoorbeeld. Een keer niet naar de ouderavond gaan en ook niet meer naar elk feest of verjaardag, je mist er niet echt heel veel aan en je krijgt er zoooveel ruimte voor terug! Je kan je gaan richten op dingen die er werkelijk voor jou toe doen omdat je zoveel minder van jezelf HOEFT…. Sterker nog, verjaardagen skip ik tegenwoordig zelfs! In het begin kreeg ik teleurgestelde gezichten inderdaad, tja, mensen willen immers graag dat je blijft wie je was en dat je vooral blijft meedoen aan het sociale circus want dat schept ‘verbondenheid’. We zijn tenslotte kuddedieren en we willen onszelf graag kunnen blijven identificeren met de mensen waarmee we omgaan. Je wilt misschien mensen daarin niet teleurstellen en zo blijf je over je grenzen gaan, typisch iets voor hooggevoeligen. Zonde want het kost zoveel energie, maar zeg nou eerlijk; wie zit er nou echt te wachten op verhalen over hoe kinderen van vaagbekenden het op school doen, wie er nu weer besloten hebben uit elkaar te gaan en of Yolanthe nu wel of geen plastische chirurgie heeft gehad? Verbondenheid is naar mijn idee ook op een ander level te vinden.

Het is misschien wel even doorbijten om alle weerstand die je over je heen krijgt te trotseren maar je leven krijgt zoveel meer diepgang en betekenis als je werkelijk keuzes maakt waar jij gelukkiger van wordt. Er ontstaan duurzame hechte vriendschappen in plaats van oppervlakkige eendagsvliegen. Mijn vriendenkring is erg ingekrompen, dit is inherent aan het bewustwordingsproces dat in mij gaande is. Ik ga kritischer om met mijn vrije tijd omdat die mij veel waard is geworden om me te kunnen ontladen en daardoor kan ik er ook weer echt met volledige aandacht zijn voor mensen. Ik krijg er nu ook zoveel energie voor terug. Alsof ik ineens alleen maar positivo’s aantrek!

Voel jij je ook wel eens erg moe nadat iemand bij je op bezoek is geweest die zich negatief uitte? Dat komt omdat je energielevel daalt doordat je je meestal onbewust laat leegzuigen door hun negativiteit, roddel of geklaag. Want let wel, mensen die niet goed in hun vel zitten hebben er vaak een perfecte neus voor om zich op te laden aan mensen met een hoog energetisch level en zoeken jou daarom (te regelmatig?) op. Op zich niet erg als je het kan herkennen, want er zijn absoluut manieren om je ertegen te beschermen maar dat betekent wel dat je voor jezelf moet durven op te komen, grenzen durft te stellen en daar hoort veelal ook loslaten bij. Best wel lastig…

Voor jezelf kiezen, daaraan hangt vaak het maken van impopulaire keuzes vast, maar het is naar mijn idee de enige weg naar vrijheid en geluk. Door te kijken waaraan je je tijd wilt besteden maak je de bewuste keuze om uitsluitend aandacht te geven aan wie/wat jij belangrijk of interessant vindt. En wat je aandacht geeft groeit, dus wordt je leven steeds leuker! Het lijkt misschien zo maar het is echt niet egoïstisch want je dient er niet alleen jezelf mee maar ook je omgeving. Je wordt er tenslotte een veel leuker en interessanter mens door!

Het is dus eigenlijk te gemakkelijk om te zeggen; ‘ik ben een HSP, daar ben ik mee geboren dus doe het er maar mee’. Daarmee wordt het probleem op andermans bordje gelegd. Zelf kan je een hoop doen om het jezelf en daarmee je relaties gemakkelijker te maken en de eerste dingen die je kan doen is; kijk naar de positieve dingen van jezelf want soms is er bijvoorbeeld sprake van perfectionisme in combinatie met weinig zelfvertrouwen. Dat is funest want die twee zijn niet te combineren hoe goed je het ook probeert. Neem tijd voor leuke dingen in je leven en durf ook eens ‘nee’ te zeggen. Draai niet om de brij heen, verzin geen smoesjes als je een uitnodiging krijgt waar je geen zin in hebt. Mensen kunnen hun wenkbrauwen gaan fronsen als je zegt ‘ik merk dat ik de laatste tijd slecht tegen grote groepen mensen kan’ of ‘er komen steeds meer feesten en verjaardagen, ik kom niet meer aan mezelf toe’. Maar laat ze denken wat ze willen want het mag nooit ten koste gaan van jou. Mensen die echt om jou geven lopen niet bij je weg en degenen die wel weglopen… ach, daarvan kan je je veel dingen afvragen… maar haal je schouders op en laat ze gaan, rol desnoods de rode loper voor ze uit…  🙂 en accepteer dan gewoon dat het tijd is om afscheid te nemen, het kan zelfs enorm opluchten!

Kort gezegd; het draait eigenlijk allemaal om…zelfliefde

(de uitdaging daarbij is het hebben van lef!)

Luister naar je lichaam…

Om maar met de deur in huis te vallen; tegenwoordig krijgt 1 op de 3 mensen kanker, voor 2020 is de prognose zelfs 1 op de 2… Ik vraag me wel eens af wat degenen die het niet krijgen dan voor kans lopen op andere ziekten. Tenslotte is diabetes volksziekte nr. 1 en hart- en vaatziekte zelfs doodsoorzaak nr. 1, vaak aan stress gerelateerd. Ziekten ontstaan vanuit disbalans, voornamelijk en misschien wel uitsluitend vanuit ons brein en DNA, daar ben ik samen met velen van overtuigd en dan komen we o.a. terecht bij de HSP’er. Doordat deze gevoelige mensen met veel pijnpunten het gevoel hebben door de buitenwereld flink aangepakt te worden, voelen ze onrechtvaardigheid, kunnen hierdoor verbitterd raken en gestrest en worden op termijn mogelijk ziek. Wat ze dan niet zien is dat ze juist door hun gevoeligheid die situaties op hun pad krijgen die noodzakelijk zijn om met hun angsten af te rekenen om op die manier als ziel te kunnen groeien. Door deze te ontwijken denken ze zichzelf te beschermen. In zekere zin is dat ook zo, maar dat is slechts kort-termijn-denken op emotioneel niveau, niet op zielsniveau. Het ego trekt ze in hun schulp, die gedijt het beste in een omgeving waar pijn/angst heerst ontstaan uit egoïsme, hebzucht, jaloezie, onvrede, twijfel, onwetendheid, laag zelfbeeld, opoffering, oordelen etc. Een slachtofferrol past daar ook perfect bij en dat zie je dan ook heel vaak. Maar juist de confrontatie aangaan werkt het beste; door het beest recht in zijn ogen te kijken zal’ie pas afdruipen…

HSP’ers kunnen soms het gevoel hebben dat zij het altijd het minst getroffen hebben of denken altijd problemen aan te trekken of dat anderen de oorzaak zijn van conflicten etc. En dat blijft ook zo zolang ze blijven ontkennen dat ze in veel gevallen zélf degenen zijn die dit veroorzaken, vaak totaal onbewust. Zolang zij oordelen over zichzelf, over de ander en/of de wereld, of op alle ‘kritiek’ serieus ingaan hebben zij zélf nog iets te stellen met het onderwerp van de veroordeling, anders komt het namelijk niet op hun pad. Dat is soms moeilijk te accepteren maar er komen uitsluitend
nare, negatieve dingen op ons pad als we op dat specifieke gebied nog iets te leren of los te laten hebben. Communicatie, melden wat je voelt is het toverwoord. Uiteraard heb je niet alles in de hand maar als je doorziet welk aandeel je hierin zelf hebt en op welke aspecten hiervan je actie kan ondernemen dan hoeft het leven je dit niet meer te tonen door je deze vervelende lessen te laten ervaren. Et voilà, daarin zit het geheim; je leven ziet er dan ineens een stuk gemakkelijker en florissanter uit doordat er in plaats van deze lessen steeds meer leuke dingen en mensen op je pad komen! 

‘Wat je zegt ben jezelf’

Deze uitspraak is meestal nog niet eens zo’n hele kinderachtige, er zit zeker een kern van waarheid in. Want van de veroordeling van een ander, zit tenslotte een deel in onszelf anders zouden we het niet zien. Dit is een lastige, confronterende uitspraak maar ik zie in dat dit, bij het (ver)oordelen, wel degelijk zo werkt. Want waarom kan de ene persoon bijvoorbeeld goed opschieten met een collega waarmee jij totaal niet overweg kan of andersom. Omdat we allemaal een andere bril op hebben, een ander referentiekader hebben door oude overtuigingen, ingesleten patronen, opvoeding, levensovertuiging en daarmee kan de ander een ander wereldbeeld hebben waardoor mensen anders kunnen reageren dan jij gewend bent of wenselijk vindt. Als HSP’er kan je daar subtiel op wijzen als het voor jou voelt dat je kritiek over je heen krijgt waardoor je van slag raakt. Draai het dus om, zodat je er hopelijk een zaadje tot bewustwording bij de ander mee plant. Mogelijk heeft die ander namelijk totaal niet in de gaten dat jij je geraakt voelt en dit kan je alleen oplossen met communicatie.

Maar ook; vervelende situaties en mensen die ons negatief benaderen zijn in ons leven gekomen om ons een spiegel voor te houden. Daarmee tonen ze ons onbewust de richting passend bij ons levensdoel, altijd, zonder uitzondering. Misschien is het om voor jezelf op te leren komen of om je inzicht te laten krijgen in jouw pijnpunten. Vaak is er niet direct een uitleg aan ‘het waarom’ te geven. Ook niet door een ander omdat hij/zij geen inzicht heeft in jouw levensdoel maar soms wél door je af te vragen; ‘Zegt dit oordeel werkelijk iets over mij of juist iets over de oordeler’. Want jullie zijn elkaars tegenspelers in hetzelfde veld met elk zijn/haar individuele les die eruit getrokken kan worden. En dat onderscheidingsvermogen kost vaak enige training. Of het nou middels regelmatige meditatie, een boswandeling of uitgebreid badderen is, door rust in je hoofd te creëren kunnen situaties inzichtelijker gemaakt worden op een gegeven moment. Daardoor stopt die ‘monkey mind‘ van ons eindelijk eens even met nadenken over to-do lists waardoor er ruimte ontstaat voor belangrijkere zaken en inzichten. Maar daarvoor is wel toewijding, een open vizier nodig én de wil om onszelf aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Dit is hoe langzamerhand mijn beeld over ‘HSP zijn’ is gevormd, ik bleek er namelijk zelf ook in zekere zin één te zijn; na mijn burn-out ben ik, terugkijkend op de situaties waarin ik verzeild raakte, een patroon gaan herkennen in mezelf, in mijn gedrag, de situaties en personen die op mijn pad kwamen. En telkens werden ze moeilijker, heftiger en uitdagender totdat ik moegestreden mezelf  afvroeg voor wie ik toch in vredesnaam had bedacht die superwoman te moeten zijn en zag in dat ik ook maar een mens met beperkingen en tekortkomingen ben. Dus pas nadat het kaarsje uitging… ging er ineens dat lampje branden. 

Er wordt dus net zo lang aan je getrokken als je niet op de ‘highway’ zit naar je levensdoel, tot het moment dat je door een wake-up call door bv. ziekte, heftige gebeurtenis of burn-out, op het voor jou bestemde pad belandt. Tenslotte hebben we dat doel allemaal maar we zijn het zicht daarop vaak kwijt. Het verandert pas echt bij totale overgave; als je je totaal overgeeft aan de flow van het leven en je niet telkens aan elke willekeurige voorbij drijvende tak probeert vast te grijpen. Want die zal jou toch niet gaan dragen omdat dat niet de bedoeling is; je moet verder stroomafwaarts, alleen, om nieuwe gebieden te ontdekken met nieuwe kansen. Vaak gaat dit gepaard met sprongen in het diepe, met grote veranderingen in je leven en tegenstribbelen levert niets op, slechts negatieve energie…wat eindigt in onbalans, uitputting en daarmee mogelijk ziekten. En da’s best eng, het vergt totaal vertrouwen in het leven en vertrouwen kan alleen groeien door het te doen, je hart te volgen en vervolgens te zien dat je er echt niet dood aan gaat. Sterker nog; dat je beloond wordt door kansen die zich aanbieden waar je gelukkiger van wordt! Je kijkt dan met verbazing terug en ziet dat je als je voorbij je comfort zone durft te gaan vanzelf opgevangen wordt, altijd. Vertrouw daar echt op, ook al is de situatie misschien nog zo ongemakkelijk. Weet dat alles voorbij gaat…en dat je weer een stap dichter bij een leven vol plezier en overvloed bent want dat is ieders geboorterecht, dus ook die van jou!

Hier een mooi … verhaal van Mooji over een uitzichtloze situatie die uiteindelijk een onverwachte switch krijgt.

Werk aan de winkel

Ik ben in 2012 na mijn burn-out voor mezelf begonnen als zelfstandig ondernemer en ik heb daar geen moment spijt van gehad. Heerlijk die vrijheid en ook al is het bestaan zélf erg onzeker, ik houd wel van die spanning en geen dag is hetzelfde. Er is niemand die mij de les leest en ik heb ook totaal geen twijfel of ik wel op de goede weg zit. Maar ik trek nu als een magneet HSP’ers aan, zo lijkt het. Door mijn werk in o.a. CBD olie zie ik nu waarom dit mijn roeping is, mijn missie. Want als je als HSP’er niets aan je pijnpunten doet, er niet naar wil kijken, personen en situaties uit de weg gaat omdat je bang bent dat zij de ‘push on the button’ zijn, dan is de kans groot dat je ziek wordt of net zoals ik in een burn-out terecht komt. En dan ga je op zoek naar mensen en middelen in de hoop dat die je kunnen helpen.

Door de industrialisatie, het onpersoonlijke, zowel in ons gedrag als in de producten die we kopen, is er weinig aandacht meer voor de mens, voor het product en raken we de weg letterlijk kwijt. Wanneer wordt er nog een brood gebakken door een bakker met passie? Zie jij nog wel eens een boer in de wei met aandacht een koe melken, zittend op een driepoot krukje? Herken jij een maaltijd die met haast in elkaar is geflanst of eentje die met liefde is gemaakt? Inderdaad, dat smaakt totáál anders! Waar is de liefde voor het vak, de liefde voor elkaar. Als we denken dat onze hobby/passie niet genoeg geld in het laadje brengt, dan zal  blijken dat dat ook zo IS… puur omdat we daar geloof aan hechten. We blijven uit schijnzekerheid in een baan hangen om maar 2x per jaar op vakantie te kunnen blijven gaan en voor de kinderen de nieuwste gadgets te kunnen kopen terwijl die, op dieper niveau, liever ónze aandacht zouden krijgen dan die van Pokemon. Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust als ze ouderlijke aandacht moeten ontberen omdat ze niet anders weten en … hoppa, wéér een nieuwe generatie HSP’ers die niet weet waar ze heen moeten met hun gevoeligheden, (relatie)problemen, ADHD problematiek etc. Ze herkennen het vaak niet en zien dan niet in dat o.a. gebrek aan aandacht c.q. liefde in hun jeugd hieraan ten grondslag ligt, want ze hadden (in materiële zin) toch alles wat ze wensten? Ze begrijpen maar niet waarom ze zo moeilijk een relatie in stand kunnen houden, maar hoe lastig is het om liefde te geven als je het zelf niet hebt ontvangen? Ik generaliseer nu misschien want het ligt veel complexer uiteraard, zoals bijv. compensatiegedrag en de oorzaak daarvan, gemaakte keuzes in het verleden etc., maar ik zie dit in de basis toch echt als een heel reëel aspect van de oorzaak. 

Ontdek je passie

Veel hoog sensitieve mensen vragen zich af wat ze überhaupt hier komen doen op aarde, ze voelen zich er vaak niet thuis, zijn soms depressief omdat ze zich anders voelen dan de rest. Ik ben ervan overtuigd dat je gevoelig bent geboren of geworden omdat dit je zielenwens is. Je bent hier om als ziel te kunnen groeien en dat kan alleen als je bereid bent de nodige lessen te leren. Zodra je door hebt dat dat het doel is, dat er echt een hoger plan is speciaal voor jou, dan begrijp je dat je echt met je zelf aan de slag moet en gaan er ook deuren voor je open als je daartoe besluit. Je wilt dan ook niet eens meer anders ook al gaat het soms gepaard met kleine en grote offers. Vanuit je diepste innerlijke wens wil je uiteindelijk weer je authentieke zelf worden en ga je inzien dat je hier bent gekomen om iets moois op de wereld neer te zetten, namelijk jouw unieke talent! Dat nodig is om de wereld om je heen een stukje mooier/gezonder te maken, maar dat kan pas én uitsluitend als JIJ dat eerst bent! Weet daarom dat de keuzes die je soms moet maken niet egoïstisch zijn, wat anderen ook mogen zeggen… Verwacht ook geen begrip en ga niet in discussie; zij weten vaak niet wat jij weet, waar jij (in stilte) aan werkt… en dat kan inderdaad soms best eenzaam voelen..

Als we een baan hebben die eigenlijk niet bij ons past of die we niet leuk vinden, wordt het ook lastig om daarin een specialist te worden. Want dan ben je blij dat het weer 5 uur is en ga je niet met plezier op zoek naar antwoorden op ongestelde vragen, dus blijf je middelmatig qua talentontwikkeling en daarmee je leven meestal ook! Je leven glijdt aan je voorbij als je blijft pamperen, jezelf blijft verdoven met ziekmakende afleiding en blijft ja-knikken terwijl je ‘nee, alsjeblieft niet!’ bedoelt. Je zal zien dat als je dit achter je durft te laten je passie je gaat roepen… eerst misschien aarzelend, maar als je er echt voor gaat dan barst je ineens van de energie en dan komt het geluk naar je toe rollen, écht!

Dat wens ik ook jou toe!

Wat mij meegeholpen heeft in dit proces is door mezelf bij tijd en wijle af te zonderen, in mezelf te keren en toch ook echt door daarnaast CBD olie te gebruiken: het kan helpen om je ontvankelijker te maken voor momenten van zelfinzicht die nodig zijn om bijvoorbeeld je passie te vinden, deze vorm te geven of belangrijke beslissingen te nemen. Ik ben zorgelozer geworden doordat ik beter kan relativeren. Eventuele kritiek van mensen kan ik beter langs mijn schouders af laten glijden omdat ik weet dat ik het beste voor heb met iedereen dus laat ik de problemen bij de mensen die ze maken. De scherpe kantjes verdwijnen van problemen op emotioneel en daarmee, indien überhaupt aanwezig, lichamelijk vlak. Maar ik kan ook beter mensen en situaties doorgronden, betere keuzes maken omdat ik niet zo snel meer afgeleid wordt door bijzaken. Daardoor lukt het mij beter om echt op mijn doel afgaan in plaats van dolend allerlei doodlopende zijwegen in te slaan. In dit proces ben ik mezelf ontzettend tegengekomen en dat was geen limonadefeestje. Maar…een enorme passie voor het leven is terug dankzij de verworven focus

HAPPINESS AT LAST!!!

Hier vind je een video van Marian Palsgraaf over HSP.

Geplaatst op Geef een reactie

Help! een vegetariër aan de kerstdis

Je kent het vast wel, nét als je denkt op alles voorbereid te zijn; ik had de nieuwste kooktips met vriendinnen doorgespit, vervolgens gangen uitgeprobeerd en besloten wat ik wel en niet ga klaarmaken met kerst, over twee dagen. Het huis ruikt heerlijk naar dennentakken en kaneel-geurkaarsen, de gasten zijn al uitgenodigd, de ‘petite robe noire’ (oftewel simpel zwart jurkje) hangt aan de kastdeur en bijpassende hakken staan eronder klaar. Alles loopt volgens plan totdat zoonlief me in het voorbijgaan even laat weten zijn nieuwste vlam te hebben uitgenodigd voor het kerstdiner…’Ja hoor, geen punt bij Karwei’ dacht ik nog opgewekt…

Dus ik roep hem nog achterna; ‘Prima lieverd, we schuiven gewoon nog een stoel aan!’ en zing vervolgens weer vol overgave mee met Mariah Carrey’s eeuwige ‘All I want for Christmas…’ terwijl ik wankelend op de trap reik naar de top van de kerstboom om die stomme piek eindelijk eens recht te zetten waar ik me al tijden aan erger. ‘Oh by the way mam, ze is vegetarisch’ zegt hij dan nog even terloops terwijl hij ondertussen schoorvoetend in z’n achteruit naar me terugloopt….

Help!!! Ik grijpt mezelf vervolgens nog net aan hem vast om niet van schrik met trap en al vol in de boom te vallen… Met nepsneeuw in m’n verwilderde haar kijk ik hem met smekende ogen nog hoopvol aan…’Grapje toch zeker’?!  ‘Ehh.. nope’ is zijn meedogenloze antwoord…

 

Got the picture? 😉

 

Dat zoiets me dit jaar niet nog eens gaat overkomen dat begrijpt zelfs Rudolf, the rednosed reindeer …. (misschien volgend jaar toch maar met z’n allen naar buiten ongedwongen met warme trui en kaplaarzen op strobalen bij een kampvuur? Ja, leuk plan en een stuk relaxter!)

Goed, ik had zelf ook besloten om vegetarisch door het leven te gaan, dus zou ze bij voorbaat al door de ballotage zijn :). Maar ik was van plan dat ik als enige vegetariër simpelweg het vlees zou skippen en gewoon wat extra bijgerechten neem, lekker makkelijk en valt niemand op…toch?

Maar voor mensen die hiervan ook in de stress zouden raken of denken dat er zonder carpaccio, ganzenlever, kalkoen of rosbief geen echte Kerst gevierd kan worden, heb ik een paar leuke tips om toch feestelijk en vooral smakelijk voor de dag te komen zodat ook een vegetarische nieuwkomer zich welkom geheten voelt. Ik gebruik in veel gerechten, hoe kan het ook anders, hennepzaad en/of -olie 🙂  Hier komen ze:

 • Pompoensoep

Lijkt misschien erg down to earth, is het ook, maar het is erg lekker en het is ook maar net hoe je het presenteert. Ik heb ‘m dit weekend gemaakt en het is heel simpel: fruit een ui en knoflook aan en snijd de pompoen in grove stukken. Doe de pompoen in een pan met water en zet het op het vuur. Schil een (zoete) aardappel en voeg die in stukken toe. Zodra je met een vork goed door de pompoen kan prikken en de uit/knoflook glazig zijn voeg je dit bij elkaar. Voeg een bouillonblokje toe (of 2 naar smaak). Ik gebruik altijd die van Zonnatura, daar zitten geen E nummers in (zie E621). Breng op smaak met peper, eventueel zout, kerriepoeder en kurkuma. Ook heb ik een stukje verse geschilde gember toegevoegd tijdens het koken van de pompoen/aardappel. Hoeft niet maar geeft wel een pittig warme smaak. Vervolgens zet je een staafmixer in de pan en pureer je alles. Ik heb er voor een zachtere smaak nog wat kokosolie (roomboter kan ook) en soya kookroom door gedaan. Houd iets achter voor de garnering. Bak ondertussen wat vegetarische spekjes.

Pak vervolgens een mooi kopje (staat wat verfijnder dan een kom). Leg wat spekjes op de bodem en schenk de soep erin. Garneer het met peterselie, bieslook of lente ui, leg hier en daar een spekje in de soep en druppel er wat van de overgebleven soya room op. Strooi als laatste wat hennepzaad in het midden. Serveer met een feestelijk mini broodbolletje en (kruiden)boter. Je zet op deze manier een super gezond gerechtje op tafel!

Zo zag het er dit keer bij mij uit:

 

 • Voor een lekkere hennep kruidenboter hierbij heb ik het volgende recept voor je:

Je mengt een hoeveelheid roomboter (of soya boter van Alpro) naar wens met een scheutje hennepolie, de boter wordt hierdoor goed smeerbaar en krijgt een lekkere nootachtige smaak. Hierdoor meng je wat zeezout. Je hakt een teentje knoflook fijn (of meer dan 1 zoals ik meestal doe)  en mengt dit erdoor, vervolgens knip je wat bieslook van een plantje en snippert dit door de boter. Voeg wat gedroogde Provencaalse of Italiaanse kruiden toe. Het is erg lekker als je door het geheel wat hennepzaad mengt.

 • Nu ik toch bezig ben, wil ik je ook mijn overheerlijke hennep pesto niet onthouden:

Normaal wordt vaak ansjovis verwerkt in pesto, maar je mist het niet bij het volgende vegetarische versie: verwijder de steeltjes van 30 gram basilicum (ongeveer een plantje). Doe dit in de blender of hoge beker met 70 ml hennepolie, mespuntje zout, 1 teentje knoflook, 30 gram geraspte parmezaanse kaas en snufje peper en pureer het met de blender of staafmixer niet te lang zodat het een grove structuur behoudt. Meng daarna in plaats van pijnboompitjes 30 gram hennepzaad door het geheel, dus niet mee pureren! En serveer het in een leuk schaaltje met (boerenbruin)brood. Op mijn workshops serveer ik het met hennepbrood en worden de vingers erbij afgelikt! 

 • Champignon bouillon ‘en flute’

Hierbij nog een heerlijk vegetarisch soepje. Je kan het ook als tussengerecht, dus tussen je voor- en hoofdgerecht, serveren of ‘s middags bij wat hapjes:

Leg de inhoud van een zakje gedroogde champignons 30 min. in heet water. Fruit een ui en wat knoflook met verse champignons aan. Voeg daarna champignon bouillon blokje of champignon fond toe met de gewelde champignons (die geven net wat meer kracht qua smaak aan het geheel). Even laten koken, dan met de staafmixer erdoor. Klop ondertussen ongezoete slagroom/soya room lobbig. Schenk de bouillon in mooie wijnglazen of champagne flutes en vul tot 3 cm onder de rand. Vervolgens schep je voorzichtig de room op de bouillon. Garneer met… hennepzaad natuurlijk! 

 

 • Gevulde salade met verrassende dressing

Als basis neem je diverse soorten sla. Je vult deze naar eigen smaak zodat het een carnaval van kleuren wordt. Dus bijvoorbeeld rode cherrytomaten en gele paprika/cherrytomaatjes in stukjes, witte feta kaas, zwarte olijven etc. Ik heb er dit keer (bordeau rode) kidneybonen en geurige basmati rijst erdoor gedaan. Bak vervolgens wat vegetarische spekjes. Maak vervolgens deze heerlijke dressing op gevoel/smaak qua verhouding;

Ongeklopte slagroom, mayonaise, gembersiroop, ketjap manis en een scheutje hennepolie. Erg simpel, maar tongstrelend lekker. En ja.. je raadt het al, ik maak de salade af met een snufje hennepzaad…in plaats van de standaard pijnboompitten.

 

 

 

Eet  mega … ehh vega smakelijk !!!
 Ik wens je hele warme en gezellige kerstdagen met je dierbaren. En uiteraard een spetterend en gezond 2018!

 

Geplaatst op Geef een reactie

Hemelse modder (maar dan anders….)

Wie heeft het nog niet genomen als afsluiting in een restaurant; Hemelse modder: een stevige chocolademousse als Hollands nagerecht. Het wordt gemaakt door gesmolten chocolade te mengen met eierdooiers en gelatine. Hierdoorheen gaat opgeklopt eiwit en opgeklopte eidooiers. Vaak geserveerd met slagroom. Heerlijk maar een mega suikerbom!

En ik moet toegeven, ik heb een zwak (wel meerdere overigens, maar dit is wel een zeeer hardnekkige) en dat is; chocola! In mijn woonplaats Wageningen hebben ze een winkel waar ze de heerlijkste chocolade verkopen, onder andere mijn favoriet: Tony’s Chocolonely, een fairtrade chocolade merk. Zijn het niet de felle kleuren van de wikkels dan zijn het wel het verbazingwekkende aantal smaken die ze hebben waardoor je het je gaat duizelen. Het lukt(e) me daarom vrijwel niet om daar zonder zo’n tongstrelende reep weer naar buiten te lopen.

Want ja, waarom zou ik mezelf niet eens af en toe een stukje chocolade gunnen? Zou je denken.. Nou, nadat ik me steeds meer ben gaan interesseren in gezonde voeding kwam ik tegen wat suiker zoal met je lichaam doet. Ik ontdekte dat suiker gewoon vergif voor je lijf is maar we zijn er vrijwel allemaal aan verslaafd! Kankercellen bijvoorbeeld floreren op suiker en hebben suiker nodig om te kunnen groeien (Bron: Dr. Mercola, more evidence sugar feeds cancer). Nu kunnen we naar ‘light’ en ‘suikervrije’ producten grijpen maar wetend dat de vervanger zoals aspartaam ook in rattengif zit dan sla ik toch ook liever even een rondje over…

(Voor gezonde alternatieven voor suiker kan je overigens bij Roos eens een kijkje nemen: http://www.roosgoesgreen.nl/voeding/suiker-de-alternatieven/)

Dus… wat te doen als mijn kopje thee me aankijkt met een blik van ‘Hey, wat is dat? Vandaag geen koekje d’r bij?’ Nee, en ook geen chocola dus! Maar wat dan wel? Want af en toe beginnen mijn smaakpapillen toch wel enigszins te kwispelen als ik likkebarend langs het schap van Tony loop..

Ik heb de oplossing; in mijn verwoede pogingen om na vegetarisch ook echt helemaal ‘vegan’ te worden ben ik midden in mijn experimenten gestuit om een hemels recept en jawel, zonder eieren, zonder slagroom en zonder suiker. Het kan echt! En het recept ga ik uiteraard met je delen.

Eerst de vraag die in je opkomt waarschijnlijk: ‘Waarom nou zo streng en meteen ‘vegan’ worden Regien?’ Nou goed, ik loop nog wel steeds met laarzen van leer rond, dat dan weer wel, maar ik wil gewoon eens testen wat het met je lichaam doet als je echt helemaal geen dierlijk voedsel meer tot je neemt, dus ook niet als verwerkt in voedsel.

Met de vegetarische eetgewoonte voelde ik me veel minder opgeblazen en ook mijn geest is helderder. Ik heb het nu in periodes getest en ik voel toch echt een heel groot verschil. Dus ga ik nu een stapje verder. En da’s best lastig met een opa als slager en een vader die in zijn voetsporen trad als hoofdkeurmeester van vee en vlees… Bij ons thuis moest je als kind moeite doen om bij het avondeten over de schaal speklappen heen te kijken dat in het midden van de tafel stond.. dus het contrast met nu is wel erg groot.

Maar zoals wij met onze vleesconsumptie bezig zijn en alle ellende die dit met zich meebrengt zoals oerwoudkap voor het verbouwen van soya als veevoer, de omstandigheden waarin slachtvee leeft en hoe ermee omgegaan wordt, stuit me erg tegen de borst. Als klein kind kwam ik regelmatig op slachthuizen en vond het toen al minstens ‘vreemd’ dat varkens de vrachtauto’s uitgeslagen werden met stokken en kettingen, het oorverdovende gegil van deze dieren… de rest zal ik je maar besparen en nu maar even voor me houden…

De energie die aan dit voedsel hangt kan nooit bevorderlijk zijn voor ons welzijn naar mijn idee. Maar goed, als het mooi verwerkt en verpakt in de supermarkt ligt dan zien we niet al het leed wat erachter schuil gaat en leggen we het zonder enige schroom in ons winkelwagentje om het later onze onwetende kinderen voor te schotelen.. Ik kies liever voor biologisch vlees, boter, kaas en eieren voor mijn gezin, dat overigens ook steeds vaker ervoor kiest om eens vlees over te slaan, in de hoop dat deze dieren een beter leven hebben gehad.

Goed, ik dwaal af. We gaan naar het Hemelse recept voordat ik doorsla en je ga vervelen met zaken waarvan je je mogelijk al bewust was…(?) Een en ander heb ik hierover tenslotte al geschreven op deze pagina.

De basis van het recept is; dadels, noten, cacao en kokosolie maar ik heb er een variant op gemaakt en dat is deze:

Smelt 1,5 eetlepel cacaoboter. Doe de inhoud van een verse kokosnoot zonder het kokoswater in je blender en je voegt toe; twee kopjes ontpitte gehalveerde dadels, twee eetlepels cacaopoeder, een handje cranberry’s (of rozijnen), wat goyibessen/moerbeien en wat lijnzaad. Zet je blender aan. Voeg de gesmolten cacaoboter toe en zet de blender nog even kort aan. Je ziet dat het een smeuige massa wordt. Op het laatst meng je nog een handje vol hennepzaad toe. Je stort dit in een vorm, een kleine ronde bakvorm of een ovenschaaltje met bakpapier erin en zet dit in de koelkast om op te stijven. Je kan het daarna nog opsieren met een toefje opgeklopte soyaroom, maar zonder dat is het ook al heerlijk!

Het vlees uit de verse kokosnoot is vrij vochtig, cacaoboter daarentegen is erg hard. Door cacaoboter te gebruiken in plaats van kokosolie, wat veel zachter is, krijg je een niet te natte maar hele mooie smeuige structuur. Je kan het in repen snijden of er balletjes van vormen en nog even door kokosrasp rollen… je weet echt niet wat je proeft! Hemels gewoon! Geef ze je kinderen mee in hun broodtrommel in plaats van koekjes, Mars, snoepjes of andere rommel.. En jij kan van de restjes ’s middags heerlijk genieten met een kopje thee… geloof mij, je dag wordt er eentje met een goudbruin randje… J

Heb je dit allemaal niet in huis of houd je niet van kokos(smaak) dan heb ik ook nog een simpeler recept voor je:

2 kopjes ontpitte dadels (plus eventueel wat rozijnen/cranberry’s als je die hebt)

2 eetlepels cacaopoeder

1,5 kopje walnoten (of hazelnoten, pecannoten, wat je in huis hebt)

1 eetlepel kokosolie (ongeraffineerd is het beste maar de ontgeurde versie geeft geen kokossmaak)

een knijphandje hennepzaad

Halveer de dadels, doe ze in een blender, voeg de ingredienten en de gesmolten kokosolie toe en doe op het laatst het hennepzaad erbij. Volg het recept zoals hierboven beschreven,

Vind je het teveel werk, kom dan gewoon langs op 1 van mijn gezellige workshops waarbij er altijd iets dergelijks bij de koffie en thee geserveerd wordt en leer wat je nog meer op een vegan manier kan bereiden zoals hennepkruiden/knoflookboter en henneppesto.

Voel je welkom!

Geplaatst op 2 Reacties

Trillingen en frequenties….de sluier voorbij

Hieronder een artikel dat in de Frontier heeft gestaan en wat mogelijk bijdraagt aan het vergaren van inzichten hoe de wereld om ons heen is opgebouwd is en welke invloeden erop uitgeoefend kunnen worden. Een echte eye-opener voor een ieder die bereid is voorbij de sluier te denken…:

Waterklankbeelden en kwantummechanica

Kwantummechanica is tegenwoordig een hot item. Vooral door films zoals ‘What the Bleep do we (K)now…?’ is kwantummechanica onder het grote publiek verspreid geraakt. Gelukkig wel want deze tak van wetenschap laat in feite zien dat bewustzijn een grote rol speelt in toeval. Echter, hoeveel kijkers hebben werkelijk iets begrepen van hetgeen ‘What the Bleep…’ ons duidelijk wil maken? Hoeveel mensen begrijpen überhaupt hetgeen kwantummechanica behelst? En is het eigenlijk wel te begrijpen? Of is het zoals Fred Alan Wolf in de eerdergenoemde film stelt: ‘eenieder die zich in kwantummechanica heeft verdiept en niet compleet gek is geworden, heeft het niet begrepen…’ Iedereen die zich in deze materie heeft verdiept zal gaandeweg het gevoel krijgen steeds verder en dieper in dit ‘konijnenhol der kwantummechanica’ te verdwalen zonder de hoop te koesteren de uitgang ooit weer te zien. Inderdaad, om gek van te worden…


What the Bleep do we (K)now…?
 

Maar goed, over tot de orde van de dag. We hebben het over kwantummechanica en wat dat eigenlijk inhoud. Laten we eens zien of we in gewone mensentaal kunnen begrijpen waar dit over gaat:

Stel je hebt een microscoop waarmee je het te bestuderen object tot in het oneindige zou kunnen vergroten. En stel dat je en stukje steen onder de microscoop zou leggen. In eerste instantie kun je nog gewoon het stukje steen als steen onderscheiden, maar hoe meer je inzoomt, des te sciencesfictionachtiger het beeld wordt. Zo wordt de oppervlakte van het stukje steen al snel een grillig kristallen rotslandschap dat op een buitenaardse planeet niet zou misstaan. Al inzoomend kijk je steeds dieper in de wereld van het stukje steen om uiteindelijk uit te komen bij de bouwstenen van alle materie: het atoom. Je zou het atoom kunnen beschouwen als het kleinste stukje materie. In het midden van het atoom bevindt zich de atoomkern. En om die atoomkern draaien – afhankelijk van het atoomnummer van het betreffende atoom – een aantal elektronen. Deze elektronen draaien vervolgens met zeer hoge snelheid om de atoomkern heen. Zo snel dat een enkele elektron de illusie kan wekken dat er een wolk van elektronen om de kern heen draait. Als we vervolgens verder op de atoomkern inzoomen, dan zien we dat deze kern bestaat uit protonen en neutronen. En zo zoomen we steeds verder in tot we op het moment aan belanden dat we eigenlijk ‘niets’ meer zien. Hetgeen we dan waarnemen zijn uitsluitend deeltjes met golfgedrag en golfjes met deeltjesgedrag. En die deeltjes/golfjes kunnen zich ook nog eens een keer tegelijkertijd op twee of meer plaatsen in het universum bevinden… Om een lang verhaal kort en duidelijk te houden en niet geheel in het konijnenhol te verdwalen, kun je stellen dat alles om ons heen zijn eigen unieke trilling (frequentie) heeft. Alles in dit onmetelijke universum bestaat uit trillingen. Zo is de bloem in de vaas opgebouwd uit atomen met ieder hun eigen trilling. En al die atomen zijn op een dusdanige manier gerangschikt zodat ze tezamen een interferentiepatroon vormen. Interferentie is de gezamenlijke werking van meerdere trillingen, frequenties of golven op dezelfde tijd en plaats. Met andere woorden: je laat elke seconde een steentje in een regenton met water laat vallen. De steentjes veroorzaken golfjes en doordat de golfjes tegen de buitenwand van de regenton weer naar het midden worden weerkaatst, versterken de golfjes elkaar op bepaalde plaatsen terwijl op andere plaatsen de golfjes elkaar opheffen. Het resultaat is een interferentiepatroon van golfjes. Zo is de bloem in de vaas opgebouwd uit atomen met verschillende frequenties met als eindresultaat een driedimensionaal interferentiepatroon die ons oog als bloem waarneemt.

Frequenties dus. Alles om ons heen heeft een unieke frequentie, een unieke trilling. Ook het menselijke lichaam werkt met frequenties en vanzelfsprekend ook de in het lichaam aanwezige hersenen. Als voorbeeld nemen we hersengolven. Hersengolven variëren van 0.5 tot 38 Hz en zijn onderverdeeld in vier groepen:

 • Delta-golven:
  0.5 tot 4 Hz (diepe slaap)

 • Theta-golven:
  4 tot 8 Hz (diepe trance, dagdromen, lichte slaap)

 • Alfa-golven:
  8 tot 14 Hz (geestelijk ontspannen, luisteren naar muziek, mediteren, wandelen, etc.)

 • Beta-golven:
  14 tot 38 Hz (actieve staat van de hersenen bij o.a. werk, discussie, etc).

Nou is het natuurlijk leuk om te weten dat je hersenen in verschillende staten van bewustzijn verschillende frequenties gebruiken, maar wat heb je aan deze kennis? En hoe moet je bijvoorbeeld 22 Hz voostellen dat ergens in het Beta-golven bereik ligt als je actief ergens mee bezig bent? Is het op een of andere manier mogelijk om bijvoorbeeld die 22 Hz zichtbaar te maken? Het antwoord op deze vraag kan ik met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Het is inderdaad mogelijk om frequenties (geluid) voor het oog zichtbaar te maken.

Begin 19e eeuw deed Ernst Florenz Friedrich Chladni (1756-1827) onderzoek naar trillingen (frequenties). Chladni bracht met behulp van een strijkstok van een viool een dunne ijzeren plaat in trilling. Op deze plaat was zand gestrooid. Doordat de plaat met behulp van een strijkstok in trilling werd gebracht, ontstond er in het zand een geometrische patroon dat tot op de dag van vandaag nog steeds bekend staat als de zogenaamde ‘Chladni patronen’.

 

200 jaar later, in de jaren ‘50 en ‘60 van de 20e eeuw was het de Zwitserse wetenschapper Hans Jenny (1904 – 1972) die zich met hetzelfde als Chladni bezig hield alleen noemde hij het ‘cymatics’, afgeleid van het Griekse woord ‘kyma’ (golf) en ‘Ta Kymatica’ (zaken verbandhoudende met golven). Jenny heeft met diverse materialen geëxperimenteerd, variërend van water, olie, terpentine, vloeibare plastics, etc, etc. En al deze materialen heeft hij aan diverse frequenties blootgesteld. Dat deed hij door bijvoorbeeld net als Chladni fijn poeder op een metalen plaat of dun membraam te strooien welke hij vervolgens met behulp van een frequentiegenerator in een van te voren ingestelde trilling bracht. Zo ontdekte hij dat elke frequentie een ander beeld opriep en dat deze experimenten zich keer op keer lieten herhalen met elke keer hetzelfde resultaat. Wetenschap dus.

 

Het was eind 2004 toen ik het boek ‘Wasserklangbilder’ van Alexander Lauterwasser in handen kreeg. Een goede vriend waar ik op dat moment was liet mij dit boek zien. Aangezien ik al jaren geïnteresseerd was in alles wat met frequenties te maken had, heb ik met veel interesse het boek doorgebladerd. Dit was interessant materie. De volgende dag heb ik dit boek direct besteld. Na het boek en hetgeen er op internet over cymatics (waterklankbeelden) te vinden was uitvoerig bestudeerd hebbende, ben ik zelf maar eens aan het experimenteren geslagen. Dat was zomer 2005. Nu, anderhalf jaar later, bestaat mijn archief uit duizenden foto’s van ‘bewegend water’. De geometrie van geluid gevangen in water. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat ik er uiteindelijk in geslaagd ben om het resultaat te bereiken dat ik wilde: prachtige foto’s die de verborgen geometrie van geluid weergeeft. Weet je nog dat ik het eerder over had over de hersenfrequentie van 22 Hz? De volgende afbeelding is een waterklankbeeld van 22 Hz.


De frequentie van 22 Hz is in dit waterklankbeeld zichtbaar gemaakt.
De vloeistof – water in dit geval – vibreert met 22 trillingen per seconde
hetgeen dit beeld als interferentiepatroon geeft.
 

Alles om ons heen bestaat uit een frequenties, of beter gezegd: een interferentiepatroon van verschillende frequenties. Elke ziekte dus ook. Als je ziek bent wil dat niet meer of minder zeggen dat er ergens in het interferentiepatroon dat ons lichaam uiteindelijk is, een disharmonie is opgetreden. Ergens is een frequentie die niet lekker met de rest van het lichaam resoneert. Het resultaat is een verstoring in je ‘frequentiehuishouding’. Zie je lichaam als een piano. Als alle snaren (frequenties) in de piano (het lichaam) goed gestemd zijn, kan een geoefend pianist op deze piano prachtige harmonieus muziek produceren. Laat de beste man vervolgens nog eens op de piano spelen nadat iemand lukraak een aantal snaren van deze piano te strak of te slap heeft gezet. Herrie genoeg maar harmonie is ver te zoeken. De piano is ‘ziek’ en dient gestemd te worden. Zo ook het menselijke lichaam. Ook daar kunnen een of meerdere ‘snaren’ (frequenties) ontstemd zijn. Eigenlijk zou er een ‘pianostemmer voor het menselijke lichaam’ moeten zijn. Royal Rife (1888 – 1971) was zo’n ‘pianostemmer’. Het was in 1920 Rife zijn de eerste virusmicroscoop bouwde. Rond 1933 had Rife de technologie van zijn complexe en uit 6.000 onderdelen bestaande ‘Universal Microscoop’ zo geperfectioneerd, zodat hij als eerste mens ter wereld in staat was om levende virussen tot 60.000 maal te vergoten en te bekijken. Dit in tegenstelling tot de moderne elektronenmicroscoop die direct alles dood wat eronder ligt, doodde de ‘Universal Microscoop’ van Rife de virussen niet. Daardoor kon Rife precies zien hoe een virus zich ontwikkelde tot bijvoorbeeld een tumor en was hij in staat talloze virussen te onderzoeken en de bijbehorende frequentie van deze virussen op te tekenen. Rife vond een radionicatechnologie uit waarmee hij destijds al vijftien soorten kanker en ongeveer vierhonderd virale, bacteriële of door schimmels veroorzaakte aandoeningen kon genezen. Hij was in staat om deze ziektes te genezen, puur door er een of meerdere tegenfrequenties op het virus los te laten. Een eenvoudig aspirientje werkt precies hetzelfde. Aspirine bevat een tegenfrequentie van pijn. De frequentie van een aspirine heft de frequentie van pijn op zodat er geen pijn meer wordt waargenomen. Beter is het natuurlijk de oorzaak van de pijn te achterhalen om die op te lossen. En zoals het in de reguliere geneeskunde gebruikelijk is, werd ook Rife destijds voor gek verklaard en is er alles aan gedaan om deze man het leven zuur te maken. Doktoren die met Rife samenwerkten, werden bedreigd. Immers, een patiënt genezen is namelijk een klant minder, iets dat de miljarden verdienende farmaceutische industrie liever niet ziet. Ziekte is handel.

Buiten Chladni en Jenny heeft ook de Japanner Masaru Emoto (1943) goed werk verricht om frequenties zichtbaar te maken, echter op een geheel andere manier dan Chladni en Jenny. Wat Emoto doet is het volgende: hij neemt twee flesjes met identiek water. Op het ene flesje plakt hij een etiket met bijvoorbeeld het woord ‘haat’ en op het andere flesje plakt hij een etiket met het woord ‘liefde’. Door eenvoudigweg een woord op een flesje water te plakken (en de intentie waarmee dit gebeurt), wordt de kwaliteit van de kristalvorming beïnvloed. Vervolgens vriest hij het water gedurende een bepaalde periode in waarna het water wordt ontdooid. Tijdens het ontdooien zijn er enkele seconden waarin er foto’s van de waterkristallen gemaakt kunnen worden. Het resultaat is verbluffend. Het water met daarop het woord ‘liefde’ laat een schitterend geometrisch kristal zien terwijl het water dat aan het woord ‘haat’ is blootgesteld een zeer lelijk kristal laat zien. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat er van elk monster diverse foto’ genomen. Water heeft een geheugen. Water heeft de eigenschap om informatie (frequenties) op te slaan. In 1988 ontdekte de Franse immunoloog Jacques Beneviste al dat water een geheugen had, dit terwijl hij aan wilde tonen dat homeopathie niet zou werken. Het tegendeel bleek waar te zijn. Water heeft een geheugen. En aangezien het menselijke lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat, is het van belang eens stil te staan bij de gedachten die je dagelijks hebt. Negatieve gedachten hebben een negatieve en vernietigende uitwerking op de waterhuishouding van het lichaam. Positieve gedachten een positieve en helende werking op het lichaam. Vandaar dat het van groot belang is om positief te denken.

Klik hier voor de website van Masaru Emoto
 

Momenteel ben ik bezig met de voorbereidingen van een boek over waterklankbeelden. Dit boek zal eind 2007 verschijnen en heeft de bedoeling om aan de hand van prachtige kleurenfoto’s de wereld om ons heen beter te leren begrijpen. Een wereld die uitsluitend bestaat uit frequenties, uit een oneindig scala van interferentiepatronen die het menselijke lichaam met haar beperkte vijf zintuigen vertaald als ‘vaste’ materie. Een materiele wereld die eigenlijk niet als ‘echt’ bestaat maar uitsluitend als interferentiepatroon van frequenties is waar te nemen. Een wereld waarin jij als waarnemer ook nog eens je eigen waarneming beïnvloed. Een wereld die eigenlijk bestaat uit deeltjes met een golfgedrag en golven met een deeltjesgedrag die ook nog eens op twee of meer plaatsen tegelijk kunnen zijn. Een wereld die eigenlijk net als de rest om ons heen uit niets anders dan hologrammen bestaat. Licht dus. Welcome to Holodeck Earth. Welcome to the world of quantum fysics…

Robert Boerman

Bron: www.waterklankbeelden.nl

 

Geplaatst op Geef een reactie

Moe? Reinig je lever eens, de motor van je lichaam

Leverstenen

Na een stressvolle periode heb ik regelmatige galkolieken gehad, een zeeer pijnlijk aangelegenheid. Op een gegeven moment kwamen de aanvallen zo vaak dat de gang naar het ziekenhuis om mijn galblaas te verwijderen onvermijdelijk was. Mijn galblaas zat zo vol met galstenen dat hij op knappen stond aldus de chirurg. Mij werd duidelijk dat door mijn ongezonde leefstijl en stress mijn lichaam een enorm heftig signaal af gaf. Inmiddels is mijn galblaas verwijderd, ben ik gezonder gaan leven (vrijwel geen alcohol, geen vlees etc.). Ik las vervolgens dat galstenen gevormd worden in de lever en er in de levergangen wellicht ook nog stenen aanwezig zijn na een galblaasverwijdering waardoor dit orgaan zijn belangrijke werk niet optimaal zou kunnen uitvoeren. Vervolgens las ik over de leverreiniging van Andreas Moritz en dat deed me besluiten een rigoureus einde te maken aan de mogelijk nog aanwezige vervuiling in mijn lichaam en te kiezen voor een een fris nieuw lijf. Na een aantal maandelijkse kuren verdwenen vage huidvlekjes, verdween mijn moeheid als sneeuw voor de zon en inmiddels voel ik me perfect!

‘We vervangen wel de olie in onze auto, maar ons lichaam moet levenslang haar motor zelf zien schoon te houden..’

Daarom deel ik graag onderstaande informatie over deze lever-/galreiniging. Op internet kom je veel discussie en scepsis tegen. Sommigen melden dat echte leverstenen niet in water zouden blijven drijven zoals bij deze kuur zichtbaar is, maar naar de bodem zakken. En dat het puur de olijfolie is bij deze methode die de oorzaak is van drijvende galstenen. Echter, ik heb de proef op de som genomen met de galstenen die ik van het ziekenhuis heb meegekregen na mijn operatie, en…. ze blijven toch écht drijven!

Hieronder vind je informatie van Mens Sana

Andreas Moritz schrijft in zijn boek: 30-40% van alle westerlingen heeft leverstenen. In de herziene en updated editie van 2011 schrijft Moritz dat zelfs 95% van alle westerlingen met dit probleem te maken hebben.

Wij kennen al heel lang de ziekte galstenen in de galblaas maar dat hetzelfde probleem ook kan optreden in de lever zelf is in de geneeskunde niet bekend. Het is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de galvloeistof geproduceerd wordt door de lever. De galblaas is slechts een ‘voorraadschuur’ met reserve galvloeistof voor als iemand een copieuze maaltijd nuttigt met meer vet dan normaal. Dan geeft de galblaas extra galvloeistof af om alles te kunnen verteren. Als er galstenen kunnen optreden in de galblaas, waarom dan niet ook in de lever. Onderstaand plaatje laat in een oogopslag zien wat er aan de hand is als er leverstenen zijn. Leverstenen zijn meestal niet keihard maar vast elastisch, het zijn kauwgomachtige bolletjes. Pas wanneer ze er b.v. al twintig jaar zitten kunnen ze uiteindelijk ook verkalkt raken en dan zijn ze wel keihard.
 

 

Op dit plaatje (uit het boek van Moritz) ziet u ongeveer 80 zwarte spikkels in de galgangen in de lever.

Galvloeistof kan opgedrogen en gaan klonteren of plakken. Het betekent in ieder geval dat de leverstroom (normaal moet er ongeveer anderhalve liter galvloeistof de lever verlaten) dan totaal is gestagneerd waardoor de lever onmogelijk zijn uitgebreide werk kan blijven doen.

Symptomen van leverstenen
Het gekke is dat leverstenen heel vaak weinig of geen aanwijsbare symptomen veroorzaakt. Of anders gezegd: de symptomen zijn er wel maar wij leggen het verband niet tussen de klachten en deze oorzaak. Wat wel opgevallen is: bijna alle patiënten die leverstenen hebben, klagen erover dat ze het altijd koud hebben. Maar dat kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben. Hier volgt een overzicht van de symptomen die vaak gezien worden:

o gewichtstoename, met name toename van de buikomvang. Een pafferig, opgeblazen uiterlijk. Maar ook magere, tengere mensen kunnen leverstenen hebben.
o een vol bekneld gevoel in de bovenbuik, soms met pijnklachten die maar zelden het karakter van galkolieken aannemen.
o moeheid
o vocht vasthouden: aan benen en armen en soms ook in het gelaat (rond de ogen). Dit kan zowel veroorzaakt worden door een slechtere nierfunctie als door lymfestuwing.
o het ontstaan van allergische klachten (of recidiveren na een ‘opgeschoonde situatie’).
o Falende afweer (vaker infectieziekten)
o te snel optreden van blauwe plekken (stollingsstoornis)
o depressiviteit (drie patiënten vertelden mij: ik ben twintig jaar depressief geweest, en nu is dat helemaal over!!!)
o hoge bloeddruk
o verhoogd cholesterol
o spijsverteringsklachten: indigestie, slecht- of onverteerde ontlasting, ontlasting blijft drijven.
o Ontkleurde ontlasting (stopverf kleurig) en/of roodbruine urine. Dit is een klassiek symptoom dat op afsluiting van de afvoerende galgangen kan wijzen. Het treedt echter maar zelden op.

Deze rij zou oneindig veel langer kunnen maken zoals Andreas Moritz in zijn boek ook gedaan heeft. Dit is ook niet zo vreemd als je beseft dat de lever na de hersenen het tweede knapste orgaan is van het gehele menselijk lichaam. Het draagt zorg voor een aanzienlijk deel van de ontgifting van het lichaam. De lever maakt veel chemische stoffen onschadelijk en doodt vele schadelijke ziektekiemen. De lever speelt een grote rol bij een normale spijsvertering. Tevens is het de grootste chemische fabriek in het produceren van heel veel hormonen, enzymen en allerlei tussenproducten van de gehele menselijke biochemie. Juist de enorme diversiteit van functies van de lever maakt dat het stellen van de diagnose leverstenen een schier onmogelijke opgave is, zeker als je beseft dat ze met reguliere diagnostiek niet aan te tonen zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen, net als bij een vitamine B12 tekort, er is geen enkel symptoom dat niet veroorzaakt kan zijn door leverstenen.

Oorzaken van leverstenen
Het ontstaan van leverstenen kent vele oorzaken. In het rijke westen houden we er een levensstijl op na waardoor de lever het veel zwaarder te verduren krijgt dan vroeger.

We belasten onze lever met:

o overmatig gebruik van stimulantia en genotmiddelen: alcohol, drugs, roken.
o overmatig gebruik van reguliere geneesmiddelen en vaccinaties.
o we drinken absoluut te weinig water. Veel mensen denken: ik drink genoeg thee, koffie en frisdrank en beseffen onvoldoende dat je 6-8 glazen water per dag moet drinken.
o Overmatig eten. We krijgen veel te veel ‘voedsel’ binnen met een te lage voedingswaarde en te weinig voedsel met een hoge voedingswaarde. We krijgen over het algemeen teveel eiwitten binnen en mensen die gezonder willen eten gaan vaak vetten beperken. Terwijl juist ruim vet een krachtige stimulans voor de lever is om door te stromen. We moeten dus meer (gezond!!!) vet eten. We hebben de neiging te vaak te eten (5 of 6 eetmomenten per dag). Dit verstoort onze biologische klok danig.
o Te weinig lichaamsbeweging en teveel stress.
o Heel recent heb is ontdekt dat leverstenen in korte tijd kunnen ontstaan als bijwerking van UMTS frequenties (GSM verkeer).
o We spugen veel te weinig onze gal. Anders gezegd we onderdrukken onze boosheid veel te vaak. Noordelingen zijn vaak erg beheersd in hun uitingen, ik verwacht dat Zuid Europeanen, die i.h.a. een meer cholerisch karakter hebben, veel minder last zullen hebben van gal- en leverstenen :-).

De behandeling van leverstenen

Zes dagen dieet:

Van zaterdag tot vrijdag houdt u het volgende dieet:

Elke dag een ‘Smoothie’ of een liter biologisch appelsap

Maak in de blender een smoothie van:

*twee grote appels, of drie kleinere, bij voorkeur uit natuurvoedingswinkel. Neem de zuurste appels die te krijgen zijn. Goudreinet is de beste.

*1 grote grapefruit

*appelsap 400ml

*hand rozijnen

*½ theelepel citroenzuur of het sap van een halve citroen (bij goudreinet; anders een hele theelepel) Als de appels uit de natuurvoedingswinkel komen, kunnen ze de blender in nadat alleen steel en kroontje zijn verwijderd.

Appels uit de gewone winkel moeten worden geschild. De grapefruit wordt ook geschild met een mesje. Als er wit van de schil op de vrucht blijft zitten, dan is dat prima: het wit is heel gezond en draagt bij aan de ontzuring van het organisme. (Het is ironisch dat suiker het lichaam doet verzuren en dat de voedingsmiddelen die het lichaam ontzuren, dus meer basisch maken, in de regel zuur zijn). Drink de helft van de smoothie als ontbijt (of bij het ontbijt) en gebruik de andere helft bij de lunch (hij is in de koelkast te bewaren). Drink de smoothie niet na 4 uur ’s middags. De lever, die dan bezig is met ontgiften en het aanmaken van regenererende stoffen, mag na 4 uur niet nodeloos belast worden.

N.B.: De zure smoothies kunnen tanderosie veroorzaken. Zorg dat u direct na het drinken van de shake uw mond grondig spoelt met wat water met wat zuiveringszout of bakpoeder. Poets uw tanden liever niet binnen een uur nadat u de shake hebt gedronken.

Niet gebruiken tijdens de voorbereidende dagen (1 week)

Vermijd: Koffie, zwarte thee, tabak, alcohol, suiker, snoep, chocolade, melk, kaas, gefrituurde gerechten, dierlijk vet en dierlijke eiwitten. Neem geen frisdrank of pure vruchtensappen. De laatste (bij voorkeur appel- of grapefruitsap) neemt u alleen verdund met een gelijke hoeveelheid water. Eet veel groenten, Ook noten kunt u eten. Brood, rijst en noodles mogen wel, maar niet in overmatige hoeveelheden. Drink veel water of kruidenthee of, als u uw koffie te veel mist, groene thee. Die laatste helpt het best om het gemis aan koffie te doen vergeten. Als vleesvervanger kunt u vegetarische hamburgers eten, of tempeh of tofoe (=tahoe). Neem slechts af en toe een ei of wat vis of wat zachte geitenkaas. Een keertje kip mag ook. Neem niet te grote hoeveelheden. Roomboter kunt u gerust gebruiken. Op brood kunt u bijvoorbeeld appelstroop eten, of Sandwich Spread van de natuurvoedingswinkel, of eventueel een dun laagje zachte geitenkaas. Geen jam, geen kaas, geen vleeswaren. Pindakaas en notenpasta’s zijn prima.

Ook zonder galblaas is de zuivering prima te doen is mijn ervaring. Uiteraard is het raadzaam om een arts te raadplegen.

Geplaatst op 1 Reactie

Aluin: je eigen ecologische deodorant

 foto www.pierre-alun.com

foto: www.pierre-alun.com

Deodorant fabrikanten maken de gekste claims om jou over te halen om hun producten te kopen. Ze stoppen hun producten ook vol met de gekste ingrediënten. Wat nou als je deze vervuilende producten gewoon kon vervangen door een perfect alternatief? Welkom in de wereld van aluin.

Ik gebruik al jaren aluin als deodorant. Naast onderstaande voordelen, zoals het ontbreken van synthetische aluminium, is het ook nog zo dat je voorkomt dat je deo je dure parfum overstemt. Het is namelijk geurloos.

Een onschuldig wit blokje

Aluin is een natuurlijk mineraal dat vroeger vooral was te vinden in de mannelijke toilettas. Het mineraal werd namelijk gebruikt om kleine scheerwondjes snel te laten genezen. Met de komst van de elektrische scheerapparaten en betere scheerproducten is het mineraal in vergetelheid geraakt.

Zonde, want aluin heeft namelijk nog een bijzonder aantrekkelijke toepassing: het is een natuurlijke deodorant. Het mineraal, dat nu nog steeds te vinden is bij de mannelijke scheerafdeling in de drogist, wordt ook gebruikt in producten van o.a. Rexona.

Wat doet aluin precies?

Hoewel de meeste mensen denken dat zweet (vooral zweet onder de oksels) stinkt, is vers zweet juist vrijwel geurloos. De vervelende geur die zich gedurende de dag opbouwt onder je armen ontstaat doordat de bacteriën op je huid goed gedijen in de warme, vochtige omgeving. De bacteriën scheiden afvalstoffen uit, en deze afvalstoffen veroorzaken de nare geur van zweet.

Tegen deze zweetgeur gebruiken we deodorant. Aluin is een kristal die onder andere een anti-bacteriële werking heeft op de huid. Aluin is water oplosbaar. Wanneer je het steentje nat maakt (of een poeder oplost in een spuitbus), en ermee over je huid wrijft, blijft er een geurloos en onzichtbaar laagje achter met hele fijne aluin kristallen.

Wat aluin doet is heel simpel, het verandert de pH waarde van je het huidoppervlak onder je oksels. Hierdoor wordt je huid onleefbaar voor het type bacteriën dat normaal gesproken zo’n nare geur veroorzaakt. Je poriën raken echter niet verstopt. Aluin stelt je dus in staat om normaal te blijven zweten waardoor je afvalstoffen kunt blijven afvoeren en goed op temperatuur kunt blijven.

Waarom is aluin zo’n ecologische keuze?

Aluin is een natuurlijk mineraal. Het wordt gewonnen in mijnen op verschillende plekken op aarde en wordt vervolgens verwerkt in allerlei producten. Wanneer je ervoor kiest om pure aluin te gebruiken als deodorant kun je al snel een half jaar vooruit met een klein blokje.

Een blokje aluin, zoals deze te koop zijn bij bijvoorbeeld de Kruidvat, is verpakt in een stukje karton. Door te kiezen voor aluin bespaar je al snel zes maanden aan deodorant verpakkingen, vol met aluminium, plastic en schadelijke chemicaliën. Je hoeft niet meer te wikken en te wegen welke deodorant het minst schadelijk is en je hoeft je niet meer druk te maken over de geur. Aluin is reukloos en zeer effectief.

De voordelen van aluin ten opzichte van reguliere deodorant

Wat zijn nu precies de voordelen van aluin ten opzichte van normale deodorants?

 • Natuurlijk aluin is 100% veilig voor je gezondheid, iets wat van veel commerciële deodorants niet gezegd kan worden.
 • Aluin is niet ontworpen met een winst oogmerk, het doet wat het doet omdat de natuur het zo ontworpen heeft.
 • Aluin is te koop met een minimale verpakking die makkelijk te recyclen is, in tegenstelling tot bussen van aluminium en plastic of glas en plastic.
 • Aluin is reukloos. Je kunt dus kiezen hoe je wilt ruiken door zelf een lekker luchtje op te spuiten.
 • Aluin verstopt de poriën niet, waardoor je lichaam gewoon kan blijven zweten. Belangrijk voor zuivering en het reguleren van de lichaamstemperatuur.
 • Je ademt geen schadelijke deo dampen in als je aluin aanbrengt.
 • Aluin wordt niet opgenomen door de huid, en blijft dus veilig buiten de bloedbaan.
 • Aluin is veilig voor de planeet. Compleet biodegradable, geen gifstoffen en geen belastend verpakkingsmateriaal.

Aluin is oplosbaar in water. Je kunt het simpelweg aanbrengen door het blokje een beetje nat te maken aan één kant, en het vervolgens aan te brengen als een roller deo. Laat het aluin vervolgens drogen. Je kunt aluin ook vijzelen en het oplossen in een spuitbus met warm water. In deze vorm kun je het ook gebruiken tegen bijvoorbeeld stinkvoeten.

Is aluin een echte ecologische oplossing?

Ja en nee. Totdat de cosmetica industrie helemaal groen wordt (dat wil zeggen, totdat ze beginnen met het verrijken van de aarde in plaats van haar uit te putten), is aluin waarschijnlijk het beste alternatief voor conventionele deodorant uit ecologisch perspectief. Natuurlijke aluin wordt echter wel uit de aarde gehaald, en is dus geen hernieuwbare grondstof.

De meest ecologische keuze is momenteel geen deodorant gebruiken. En hoewel dit klinkt als een taboe, is het wel een persoonlijk experiment waard. We spuiten vaak deo op uit gewoonte, maar weten niet eens in hoeverre we het eigenlijk nodig hebben. Wanneer je gezond eet en je lichaam in balans is zal je zweet namelijk niet zo sterk ruiken.

Toch is aluin een low-impact oplossing. Het is compleet veilig, gaat lang mee, het is biodegradable en het voegt geen gifstoffen toe aan je lichaam, je huis, de aarde of de atmosfeer. En met frisse oksels doe je je omgeving een plezier!

Kies voor natuurlijke aluin

Omdat aluin een geliefd mineraal is, en natuurlijke producten relatief duurder zijn, heeft de industrie aluin weten na te maken. Synthetische aluin verschilt van natuurlijke aluin in de mate van doorzichtigheid. Als je steen doorzichtig is, en de contouren van je vingers laat zien aan de andere kant dan heb je natuurlijke aluin in je handen. Kunstmatige aluin is eerder melkwit, en is niet doorzichtig.

Als je echt wilt genieten van de voordelen van aluin, kies dan voor de natuurlijke variant. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is de aluin van Kruidvat natuurlijk. Een blokje kost hier slechts zo’n twee euro.

Bron

Geplaatst op 1 Reactie

‘Geruststellend’ weinig E nummers op verpakkingen van voedingsmiddelen…

13666432_s

Mensen die bewust proberen te leven dus ook te eten zie je vaak in de supermarkt op de verpakking lezen wat er zoal gebruikt is bij de productie. Soms heeft men het idee dat als er geen E nummers op de verpakking staat, het wel een verantwoord product zal zijn. Fabrikanten spelen hier tegenwoordig handig op in door geen E nummers meer te vermelden maar de omschrijving ervan. Als voorbeeld neem ik het nummer E 621, dat steeds vaker vermeld wordt als mononatriumglutam(in)aat, MSG of vetsin, een synthetische smaakversterker. Het wordt gebruikt bij de vervaardiging van chips, (poeder)sauzen, voorverpakte of kant-en-klaar maaltijden, bouillon etc. om aan het product een pittige smaak te geven. Het werkt eetlustopwekkend en is daarom een ingrediënt in vrijwel alle hartige snacks. E621 wordt in verband gebracht met kwalen als obesitas en diabetes, omdat het aan lijkt te zetten tot overmatige consumptie van calorierijk voedsel. Maar ook vele andere gezondheidsproblemen worden in verband gebracht met de kunstmatige smaakversterker E621 en andere chemische kleur- en smaakstoffen.

Maar niet elk E nummer is slecht voor onze gezondheid. Om hierin inzicht te krijgen vind je hieronder een link naar een lijst van alle E nummers met vermelding van een kleurcode; groen is veilig, oranje betekent ‘pas op’ en rood betekent ‘echt vermijden’.

Klik op ‘E nummers‘ voor een overzicht.

 

Geplaatst op 1 Reactie

‘No poo’ shampoo, niet alleen je haar is je dankbaar

7766657_s

‘No poo shampoo’, een gezond en goedkoop alternatief om je haar te wassen

Jarenlang moest mijn haar vrijwel elke dag wassen om er niet als een vaatdoek uit te zien, ik verloor bossen haar bij elke borstelbeurt en bedacht dat dit anders zou moeten kunnen. De afgelopen tijd heb ik tests gedaan om eens te kijken of het me lukt mijn haar zonder de traditionele shampoo kan wassen. En dat is me absoluut gelukt met simpel zuiveringszout (ofwel natriumbicarbonaat) en appelazijn als conditioner. Onderaan de pagina staat meer uitleg (groene tekst). Ik heb deze tests gedaan met onderstaande punten in mijn achterhoofd:

1) Shampoo, zeep, douchegel, tandpasta en andere verzorgingsproducten bevatten sinds een aantal jaren steeds vaker zeer kleine plastic bolletjes genaamd microplastic (ook wel bekend als micro bead). Deze plastic bolletjes komen niet alleen in het riool terecht, maar ook nog eens in de zee en grondwater. De jaarlijkse hoeveelheid microplastic in het water wordt geschat op bijna 5 miljoen ton. Voor waterzuiveringsinstallaties is het haast onmogelijk om deze kleine plastic bolletjes uit het water te filteren en zorgen dus voor een gigantische verontreiniging van het water en blijft na het zuiveren van het water nog gewoon aanwezig in het water! Daarnaast sterven er jaarlijks tienduizenden dieren (zoals vissen en vogels) doordat deze plastic bolletjes (microplastic) binnen krijgen! Microplastics zijn daarom op dit moment een van de grootste bronnen van waterverontreiniging in de wereld. (zie de pagina’s op onze site, deze en deze)

Je kunt de microplastic in zeep, tandpasta of shampoo herkennen aan de stoffen Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) en Polyethylene terephtalate (PET) die vermeld zijn bij de ingrediënten.

2) Sodium Lauryl Sulfate of simpelweg: SLS. Deze synthetische stof vind je in 90% van de schuimende cosmeticaproducten als shampoo, douchegel, gezichtsreiniger, zeep, scrub, badschuim en tandpasta en fabrikanten voegen het toe omdat het goed reinigt en schuimt en goedkoop is. Sodium is de Engelse chemische benaming voor zout, Sulfaat is een zout van zwavelzuur en Lauryl is afkomstig van het laurinezuur uit palm- of kokosolie. Sulfaten zorgen ervoor dat een product schuimt en reinigt en hebben een emulgerend effect (emulgeren is het vergemakkelijken van het mengen van twee stoffen die normaliter niet met elkaar zouden mengen).

SLS en SLES?

Vaak wordt Sodium Lauryl Sulfaat doordat de namen zoveel op elkaar lijken onterecht verward met Sodium Laureth Sulfate. Er schijnt namelijk een vrij groot verschil tussen de twee te zijn, namelijk dat SLS vrij agressief is en diverse soortenirritatie en allergische reacties kan veroorzaken en dat SLES juist een milde variant die je in veel producten tegenkomt en in principe niet vermeden hoeft te worden. In principe niet nee, maar op veel websites word je voor zowel SLS als SLES gewaarschuwd, nogal verwarrend dus.

Gevaren van SLS

De meeste fabrikanten gebruiken SLS dus omdat het veel schuim produceert, een goede reinigende werking heeft en goedkoop is, maar wat je misschien nog niet wist is dat SLS zó sterk reinigt dat het ook gebruikt wordt om garagevloeren te reinigen en motoren te ontvetten. Er is de afgelopen jaren veelvuldig onderzoek naar het gebruik van SLS gedaan en daarbij zijn veel onderzoekers van mening dat het op lange termijn zelfs kankerverwekkend kan zijn. In combinatie met de stoffen DEA, TEA of MEA (wat vaak voorkomt) blijkt SLS op de huid carcinogeen te zijn (dit betekent dat wanneer men in contact met de stof komt, dit kanker kan veroorzaken). Men is erachter gekomen dat nadat we onze huid of haren ermee hebben gewassen SLS ongeveer vijf dagen in ons lichaam blijft. SLS schijnt namelijk gemakkelijk door de huid te worden opgenomen en daardoor in onze bloedbaan terecht te komen waarna het zich kan ophopen in het hart, de lever, de longen en de hersenen. SLS kom je tegenwoordig bijna overal in tegen, zelfs shampoos van natuurlijke merken met een BDIH keurmerk bevatten de stof vaak. Vaak staat er dan bij dat het van kokosnoot afkomstig is, om de consument ervan te overtuigen dat het natuurlijk en dus veilig is. Veelal staat SLS als eerste of tweede op de ingrediëntenlijst, wat betekent dat dat het ingrediënt is waarvan er het meeste in zit. Wanneer je de producenten van dergelijke shampoos erop aanspreekt dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in hun producten zitten krijg je 9 van de 10 als antwoord dat ze daarvan op de hoogte zijn, maar er niets aan kunnen doen omdat ze die stof nodig hebben om het product te laten schuimen.

Vooral bij het gebruik van shampoo en zeep met SLS is er grote kans dat het doordringt in ogen en andere weefsels en kan dit onder andere oogirritaties, huiduitslag, haaruitval, vervelling van de hoofdhuid en allergische reacties tot gevolg hebben. Verder blijkt veelvuldig gebruik van SLS huid- en haarbeschadigingen te veroorzaken doordat het zo agressief en sterk is. Zo verwijdert het langzaam het natuurlijke beschermingslaagje van de huid en kan het ernstige ontstekingen van de epidermis (opperhuid) en het loslaten van huidlagen veroorzaken. Door het gebruik van SLS-houdende reinigingsproducten of crèmes aan te brengen bereik je dus alleen maar een zwakkere huid die meer kwetsbaar voor invloeden van buitenaf is.

Gebruiksaanwijzing ‘no poo’ shampoo:

 1. Neem 1/3 deel zuiveringszout (= natriumbicarbonaat = baking soda), ongeveer de hoeveelheid als je kwijt kan in het kuiltje van je hand. Zuiveringszout moet je niet verwarren met schoonmaaksoda en ook niet met bitterzout ( = magnesiumsulfaat). Zuiveringszout is o.a. bij de natuurdrogist verkrijgbaar. (Ik kocht 1 kg voor € 4,75).Je mengt dit deel met 2/3 deel warm water in een beker, verdeelt het over je haar en masseert het goed in. Je spoelt het vervolgens uit en spoelt na met verdunde appelazijn (1/3 kopje met 2/3 deel water). Dit spoel je niet uit. Het doel van appelazijn is dat het je haarschubben sluit waardoor er een mooie glans ontstaat. Het sluiten van haarschubben is nodig omdat je haar anders erg stug wordt, alsof je net uit zee bent gekomen. De geur van de azijn is verdwenen zodra je haar droog is.By the way, voor de liefhebber van gastronomie (zoals ik); mocht je ooit een bezoekje brengen aan L’Occitane in Manosque, hun advies is om dan even door te rijden naar Cassis en te gaan eten bij Restaurant la Presqu’ile… Check even hun slideshow en droom weg….Ik dwaal af. Goed, dus ook met Savon de Marseille kan je dus je haar wassen. Let er wel op dat je nadien een conditioner gebruikt, want je haar voelt best stug aan na het wassen. Je kunt hiervoor appelazijn of, als je dit niet prettig vindt, een conditioner gebruiken zonder parabenen. 
 2. Ook heb ik een test gedaan met Savon de Marseille, Marseille zeep dus.  Een heerlijke puur plantaardige zeep.  Al enkele maanden gebruik ik het als wasmiddel en koop het in snippers in. Het is milieuvriendelijk en het goedkoopste alternatief voor wasmiddel dat ik heb kunnen vinden. Vaak doe je een wasje om je kleding/beddegoed etc. even op te frissen, niet om hardnekkig vlekken te verwijderen. Hiervoor kan je prima Savon de Marseille gebruiken. Dit scheelt liters wasmiddel per maand! Deze groene zeep is gemaakt op basis van olijfolie (72%) en de witte versie is gemaakt van palmolie. Let er wel op dat als je kiest voor palmolie dat dit fairtrade is, bij de meeste zeep is dat namelijk niet het geval. De enige 2 producenten die ik kon vinden die zeep maakt met fairtrade palmolie is Dr. Bronner, verkrijgbaar bij www.armanvida.eu. (voor geïnteresseerden: zij verkopen ook een biologisch afbreekbaar middel voor in de afwasmachine, nog nooit gezien!) De tweede is L’Occitane in Zuid-Frankrijk; ik bezocht onlangs de sfeervolle winkel bij deze fabrikant. Hun heerlijke producten zijn inmiddels ook in enkele grote steden in Nederland verkrijgbaar. Kijk hiervoor op www.nl.loccitane.com

   Als je kiest voor methode 1 is het misschien even wennen omdat het niet schuimt. Een lekker schuimig sopje associëren we tenslotte met ‘schoon maken/zijn’. Inmiddels weet je nu wel beter… De poriën van je hoofdhuid zijn gewend aan de totale, grondige ontvetting door shampoo en zullen de eerste tijd wellicht daardoor extra talg produceren. Dit kan je oplossen door gewoon je haar wat vaker te wassen met ‘no poo’  in het begin. Na verloop van tijd wordt de talgproductie minder waardoor je vervolgens ook de delen zuiveringszout en azijn kunt verkleinen. Je haar voelt na het wassen volumineuzer en minder slap aan waardoor het gemakkelijk in model gebracht kan worden (heb geen hairspray meer nodig!).  Na enkele weken zal je zien dat je je haar minder vaak hoeft te wassen en het niet hoeft te wassen vanwege vettigheid maar puur voor het frisse gevoel. Én… je krijgt er prachtig haar voor terug!

Geplaatst op Geef een reactie

Eerste verpakkingsvrije winkel in Groningen

 

opgeweckt-noord-binnen

foto: www.eigenwijsblij.nl

Opgeweckt Noord – Groningen

Sinds 2015 is de verpakkingsvrije supermarkt een feit, de eerste in Nederland. Hopelijk volgen er meer zoals in het buitenland, waar het al langer de trend is. Bekijk deze site eens over deze winkel in het noorden van ons land. Klik op de afbeelding voor een korte video over dit mooie initiatief.

Zero waste shop – België

Eind juni 2014 wordt in Antwerpen de eerste verpakkingsvrije winkel van België geopend. De winkel met de naam “Robuust, the zero waste shop”, is de eerste in België. Het is de bedoeling dat klanten hun eigen verpakkingen meenemen en wie die niet heeft, kan in de winkel linnen zakken, glazen flessen etc. kopen. Er zullen ook voorwerpen te koop zijn waardoor je ecologischer kan leven. Zo zijn er bijvoorbeeld rietjes en lunchdoosjes uit roestvrij staal, of herbruikbare watjes. Maar ook producten zoals vitaminesupplementen, essentiële olien en gezichtsmaskers kan je in bulk aankopen.

Original Unverpackt – Duitsland

Het is niet de eerste verpakkingsvrije winkel in Europa. In 2006 startte in Londen de winkel Unpackaged. In het Duitse Kiel is sinds februari dit jaar “Original Unverpackt” geopend, een biologische winkel. Sarah Wolf en Milena Glimbovski haalden in één dag hun startkapitaal binnen. Ze ontvingen voor Original Unverpackt ruim 100.000 euro aan investeringen, een regelrechte hit bij crowdfunders dus. In Amerika zijn ze met dit initiatief al een paar stappen verder, daar openen steeds meer verpakkingsvrije winkels hun deuren.

Biocoop – Frankrijk

Ook in Frankrijk en Oostenrijk zijn er al verpakkingsloze winkels. In de zomer van 2014 bezocht ik de Biocoop in Vaison la Romaine, in de Provence Frankrijk. Prachtige winkel met heerlijke producten. Een in 1986 opgerichte supermarktketen met inmiddels al 352 vestigingen levert vanaf het begin al ‘en vrac’ (in bulk). Maar eigenlijk is het idee voor een verpakkingsvrije winkel natuurlijk al heel oud. Het heet: de kruidenier…